Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Tromsø

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

Antall studieplasser

45

Søknadskode (SO)

9933-3

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Maritime fag. Utdanningens hensikt er å utdanne dekksoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer.

Utdanningen dekksoffiser på ledelsesnivå gir deg opplæring på ledelsesnivå i navigering, lasting, lossing og stuing, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Fordypningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen).

Avhengig av fartstid i underordnede stillinger, skipsstørrelse og fartsområde, kvalifiserer utdanningen til stillinger som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann, skipsfører og sjøkaptein.

 

Opptakskrav

Fagbrev som matros, eller minimum fem år relevant praksis. Kontakt gjerne skolen for å høre om din praksis er relevant. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det kan kreves politiattest og at det er krav om helseattest og fargesyn.

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak

 

 

Alle utdanninger innen