Forstudium til master i kiropraktikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Årsstudiumet i Oslo gir grunnlag til videre studier i kiropraktikk i utlandet.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Nettstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Utdanningen gir en innføring i grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å kunne jobbe som kiropraktor. Studiene legger også vekt på selvstendighet og evne til vitenskapelig tenkning, samt nødvendige holdninger og ferdigheter for livslang læring.

For å bli kiropraktor må du fullføre en mastergrad. Denne innebærer emner som diagnose, behandling og forebygging av skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet.

Dette lærer du på forstudiumet: 

  • Om skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet
  • Å diagnostisere, behandle og jobbe forebyggende med pasienter
  • Evidensbasert behandling som utføres uten bruk av medikamenter
  • Selvstendighet og vitenskapelig tenkning
  • Holdning og ferdigheter for livslang læring