Fakta

Lærested:
Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium, nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 255536

Informasjon oppdatert

19. januar 2023.

Om studiet

Bachelor i teologi -deltid kan passe bra for deg som er i jobb eller bor andre steder i landet. Studiet gir teologisk kunnskap og innsikt både i din egen personlige og åndelige utvikling, samt menighetsliv og de ulike kirkesamfunn.

Bachelor i teologi er en profesjonsrettet utdannelse som kvalifiserer for flere ulike stillinger innen kirke, menighet og organisasjonsliv.

Deltidsstudiet kan passe bra for studenter som er i jobb eller bor andre steder i landet. Undervisningsopplegg, forelesninger, oppfølging og evt. samlinger gjøres som regel tilgjengelig digitalt. Noen emner har eksamen på skolen.

Studie kan tas ved siden av jobb i menighet og går over 10 semstre.

Målet med studiet er at studentene skal få hjelp til å integrere teologisk kunnskap og innsikt i sin egen personlige og åndelige utvikling. De skal også få kunnskap om kirkens rolle i dagens samfunn, og oversikt over over menighetsliv og de ulike kirkesamfunn. 

AHS står i en evangelisk og frikirkelig kristendomstradisjon og ønsker å utdanne kunnskapsrike, relasjonsorienterte og engasjerte mennesker som ønsker en tjeneste innenfor kirke og menighet, misjon og organisasjonsliv.

Studiet er et profesjonsrettet deltidsstudium over fem år på 180 studiepoeng og gir innføring i de teologiske disiplinene bibelvitenskap, praktisk teologi, systematisk teologi og kirkehistorie, med mulighet for fordypning innenfor en valgt disiplin.

Deltidsstudiet kan passe bra for studenter som er i jobb eller bor andre steder i landet. Undervisningsopplegg, forelesninger, oppfølging og evt. samlinger gjøres som regel tilgjengelig digitalt. Noen emner har eksamen på skolen.

Ta gjerne kontakt med studieveileder eller studiekoordinator for mer info.

 

Undervisningsopplegg

En del selvstudiun, videoforelesninger og noen samlinger på Ansgarskolen

Videre studier

studie vil gi mulig for videre stdier på master innen religion og teologi