Fakta

Lærested:
Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium, nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 255536

Informasjon oppdatert

20. november 2023.

Om studiet

Bachelor i teologi -deltid kan passe bra for deg som er i jobb eller bor andre steder i landet. Studiet gir teologisk kunnskap og innsikt både i din egen personlige og åndelige utvikling, samt menighetsliv og de ulike kirkesamfunn.

Bachelor i teologi er en profesjonsrettet utdannelse som kvalifiserer for flere ulike stillinger innen kirke, menighet og organisasjonsliv.

Målet med nettstudiet er at studentene skal få hjelp til å integrere teologisk kunnskap og innsikt i sin egen personlige og åndelige utvikling. De skal også få kunnskap om kirkens rolle i dagens samfunn, og oversikt over det konfesjonelle landskap.

AHS står i en evangelisk og frikirkelig kristendomstradisjon og ønsker å utdanne kunnskapsrike, relasjonsorienterte og engasjerte mennesker som ønsker en tjeneste innenfor kirke og menighet, misjon og organisasjonsliv.

Studiet er et profesjonsrettet deltidsstudium over fem år på 180 studiepoeng og gir innføring i de teologiske disiplinene bibelvitenskap, praktisk teologi, systematisk teologi og kirkehistorie, med mulighet for fordypning innenfor en valgt disiplin.

Deltidsstudiet kan passe bra for studenter som er i jobb eller bor andre steder i landet eller i utlandet. Undervisningsopplegg, forelesninger, oppfølging og samlinger foregår digitalt.

Ta gjerne kontakt med studieveileder eller studiekoordinator for mer info. 

Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg, forelesninger, oppfølging og samlinger foregår digitalt.

 

Videre studier

studie vil gi mulig for videre stdier på master innen religion og teologi