Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Kristiansand
Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

255196

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Studenter på årsstudiet i kristendom med RLE skal ha faglig kompetanse, tilegne seg yrkesfaglige ferdigheter og utvikle sin personlige danning.

Årsstudiet i kristendom med RLE (religion, livssyn og etikk) skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammene Bachelor i Praktisk teologi og Bachelor i Bibelvitenskap.

I løpet av studiet vil du tilegne deg:

  • grundig kunnskap om kristendommens sentrale tekster trosgrunnlag og opprinnelse
  • kunnskap om andre religioner og livssyns tekster trosgrunnlag og opprinnelse
  • kunnskap om kristendommen og andre religioner og livssyns historie og betydning i Norge
  • kunnskap om kristendommens ulike konfesjoner og trosuttrykk
  • kunnskap om ulike syn på sentrale spørsmål i den kristen tro
  • kunnskap om etisk metode og sentrale etiske områder

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Alle utdanninger innen