Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg bestemte meg for å bli lege etter å ha vært sanitetssoldat i hjemlandet mitt, Tyskland. Jeg var ikke et skolelys, men i Tyskland kan man komme inn på legestudiet basert på egnethet, og jeg kom inn. Jeg liker best å jobbe praktisk, og ortopedi kan kalles avansert snekring. Når knoklene knekker må de skrus sammen igjen. Problemstillingene til pasientene er konkrete. Det kan være vondt eller brudd i fot, ankel eller kne, og behandlingen er målrettet. Det passer meg mye bedre enn for eksempel å være spesialist i indremedisin med et utall diffuse symptomer. Jeg var sykehuslege med turnusarbeid i 30 år, og i dag har jeg min egen privatpraksis. Det er en god arbeidshverdag nå som jeg er senior. 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg er privatpraktiserende ortoped og jobber med vurdering av pasienter som trenger ortopediske hjelpemidler. Det kan være bein- og armproteser, stabiliserende kneskinner, spesialsko og korsetter. Jeg jobber i tett samarbeid med ortopediingeniører som bygger hjelpemidlene.

Pasientene er mellom 0 og 100 år og kommer til meg med smerter og funksjonshemninger. Det er fastlege og sykehus som henviser dem hit.

Et pasientbesøk begynner alltid med en god latter for å få i gang en god samtale. De forteller om sin sykdomshistorie og symptomer. Vi gjør en grundig undersøkelse for å komme fram til en diagnose. Ortopedi handler om alt fra topp til tå, og innebærer alt som har med muskel- og skjelettsystemet å gjøre.

Jeg har mange pasienter med kroniske sykdommer som leddgikt, diabetes og ettervirkninger etter slag. Jeg har også akuttpasienter som har falt og slått seg. På en vanlig dag ser jeg opp til 25 pasienter. Cirka 80 prosent av dem har ankel- og fotproblemer.

Jeg er også kirurg og gjør småkirurgi med lokalbedøvelse her på klinikken. Fordi jeg har spesialistansvar på klinikken blir hele tiden spurt om råd og veiledning. I tillegg skjer det alltid noe uventet. Det uforutsette gir variasjon i hverdagen og gjør den mer interessant.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg utdannet meg til lege i Tyskland. Etter flere år som generell kirurg flyttet jeg til Norge og begynte på spesialutdanningen som ortopedisk kirurg. Jeg har to doktorgrader og har jobbet på sykehuset i Vestfold som overlege og seksjonsleder. Summen av all erfaring gjør at jeg i dag driver min egen privatpraksis og klinikk.

Medisinstudiet er seksårig og alle leger skal per i dag bli spesialister. Det første halvannet året er felles for alle spesialiseringer, og så følger selve spesialiseringen som tar omtrent fem og et halvt år.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Har du ikke glede av manuelt arbeid passer ikke denne spesialiseringen. Er du ikke beslutningsdyktig blir det vanskelig å være ortoped. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det som gjør meg fornøyd og glad er å sette i gang konkrete tiltak for å gi pasienten er bedre hverdag.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg liker minst de gangene jeg må innse at jeg ikke kan hjelpe pasienten.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må tåle stress, spesielt hvis du jobber på sykehus. Som lege må du være god på kommunikasjon og ha glede av å jobbe med mennesker. Du må være fingernem og mestre enkel mekanikk, for eksempel må du forstå mekanikken i en hofteprotese. I Norge må du ha veldig gode karakterer for å komme inn på medisinstudiet. Mange studerer medisin utenlands.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Totalt sett er det tre store muligheter. Du kan jobbe på sykehus, privat eller drive med forskning. Alt kan kombineres og det er det mange som gjør. Å jobbe humanitært i vanskeligstilte områder er en annen mulighet. Det er en stor etterspørsel etter ortopeder, fordi befolkningen stadig blir eldre.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket

– Sykehuslegene har en grunnlønn på 800 000 kroner i året. Med vakttillegg blir lønnen tett opptil en million kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Som ferdig ortoped får du jobb på dagen. Ikke alltid der du vil, men på landsbasis er mange ortopedjobber ubesatt.

 

Etter flere år som generell kirurg flyttet jeg til Norge og begynte på spesialutdanningen som ortopedisk kirurg.
Det som gjør meg fornøyd og glad er å sette i gang konkrete tiltak for å gi pasienten er bedre hverdag.