Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg drømte om å bli lege allerede som barn. Jeg var interessert i idrett, og hvordan kroppen fungerer. Legeyrket var et valg med en utdannelse som ledet direkte til et konkret yrke. Faren min var også lege.

Ønsket om spesialisering til ortopedi kom etter at jeg hadde jobbet en stund som lege. I ortopedien er det ganske konkrete og praktiske problemer å løse, og dette tiltrakk meg veldig. Vanlige verktøy på operasjonsstuen er faktisk både hammer, meisel og skrujern.

Image
Ortoped Kristian Bjørgul viser et kunstig hofteledd.
Lisens
All rights reserved

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

– Jeg jobber på to steder, og hvordan dagen ser ut, kommer an på hvor jeg jobber. Tre dager i uka jobber jeg hos Aleris på Frogner, de to andre dagene jobber jeg på min egen klinikk i Halden.

Hos Aleris gjør jeg en del operasjoner. Skifte av hofte- og kneledd har blitt en spesialitet, og er en type operasjon jeg liker å gjøre. Dette er tradisjonell kirurgi, hvor vi åpner kroppen, løsner en dårlig del, setter inn en ny og syr igjen. En sånn håndfast jobb jeg er ekstra glad i. Skifte av hofteledd er en virkelig favoritt blant operasjoner, de har en veldig høy suksessrate, og komplikasjonene er få. Ikke nok med det, materialet i de kunstige hoftene har blitt så bra at 90 % av dem varer i 20 år, og det kommer stadig enda bedre materialer.

Det er ikke bare skifte av hofte- og kneledd jeg gjør. Det er også noen mindre operasjoner. Noen av dem utføres med kikkhull, og alt jeg ser av kroppsdelen jeg skal fikse, ser jeg på skjerm. Det er to ganske forskjellige måter å jobbe på.

Før vi setter i gang med operasjon, må vi utrede pasienten, og se om det er andre muligheter for behandling, som er mindre omfattende. For å finne den beste måten å bli kvitt smertene på, snakker jeg ordentlig med pasienten. Der det ikke allerede er åpenlyst at en operasjon er den eneste gode løsningen, prøver vi ut treningsmetoder, medisin og styrketrening for muskler rundt leddet. Noen må også gå ned i vekt, for å minske belastningen.

Når man får vondt i et ledd, og må slutte med aktiviteter som man er glad i, er det en skikkelig nedtur. Man mister et aktivt liv som har betydd mye. Det er ikke uvanlig å legge på seg. Det er viktig for meg å kunne gi dem mest mulig tilbake av sitt gamle liv. De fleste pasientene jeg opererer, fungerer veldig bra etterpå. Mange sier at de har fått livet sitt tilbake, og det er veldig hyggelig å høre.

På klinikken i Halden kommer pasienter som er henvist fra fastlegen. De vil gjerne ha råd, og eventuelt videre henvisning til operasjon, eller annen behandling. Jeg gjør ikke store operasjoner ved denne klinikken, men en del mindre operasjoner i lokalbedøvelse gjør jeg. Noen skader kan også behandles ved å sprøyte medikamenter inn der problemet sitter.

Hva kreves for å kunne jobbe i dette yrket?

– Først må man ta seks år med medisinstudier, og deretter de obligatoriske 1,5 årene som turnuskandidat. Først da kan du kalle deg lege. Så er det slik at alle leger skal spesialisere seg til en av grenene innen medisin. En av disse er ortopedi. Etter turnustiden, tar det fem år å bli ferdig spesialist.

Jeg har også en doktorgrad i hofte. Det er ikke nødvendig, men jeg er spesielt interessert i forskning. Jeg leser meg hele tiden opp på nyheter i faget.

Hvem passer dette yrket ikke for?

– Man må ha sansene i orden for å kunne observere, og kommunisere med pasientene. Det er jo viktig for å forstå problemer, og se løsninger. Man bør også ha en normalt god fysikk, spesielt operasjoner vil være ganske vanskelig med fysiske begrensninger.

Hva liker du best ved yrket ditt?

– Det aller beste er jo at jeg kan hjelpe folk. Jobben jeg gjør, gir dem et bedre liv. Når jeg får sms fra pasienter som igjen kan ri på hesten sin, stå på ski og gå på fjelltur. Da kan ikke jobben bli bedre! At en operasjon er vellykket og gir pasienten et mye bedre liv i mange år fremover, er nok det mest givende med jobben.

Hva liker du minst ved yrket ditt?

– Det er når jeg ikke kan gi pasienten hjelp. Spesielt der det er kroniske smerter involvert, slik som for eksempel fibromyalgi, er det ofte jeg ikke har noen hjelp å gi. Det liker jeg ikke.

Image
Ortoped Kristian Bjørgul ser på røntgenbilde.
Lisens
All rights reserved

Hva slags type folk anbefaler du denne jobben for?

– Det er viktig å ha empati. Man må være opptatt av å gjøre det absolutt beste for pasienten.

Hvilke andre muligheter finnes innen for yrket?

– Hvis man ikke vil praktisere som ortoped, kan man drive med forskning.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Man kan tjene fra én million og oppover.

Hvordan er sjansene for å få jobb i dette yrket?

– Det er et stort behov for ortopeder, så du får jobb. Det kan hende du må flytte på deg.

Tekst:
Hege Enersen Bjerkelien
 At en operasjon er vellykket og gir pasienten et mye bedre liv i mange år fremover, er nok det mest givende med jobben.
Man bør ha en normalt god fysikk, spesielt operasjoner vil være ganske vanskelig med fysiske begrensninger.