Motormekaniker

– Som person må man kunne jobbe fokusert i omgivelser hvor det skjer ting hele tiden, forteller Marius.
En mann ikledd en mørk jakke ser mot kamera. Bak ham henger et skilt hvor det står "Yamaha".
Marius Gjølstad, 29 år
Motormekaniker/verksmester
Marineservice, Skedsmokorset
«Båtene vi jobber på er verdt alt ifra 10 000 kroner til 5,5 millioner. »
― Marius Gjølstad
Intervju:
Jonina Reynisdottir
Publisert: 21.10.2022
«Båtene vi jobber på er verdt alt ifra 10 000 kroner til 5,5 millioner. »
― Marius Gjølstad
«Det er konstante teknologiske utviklinger i bransjen, så det er viktig å være lærevillig, ikke for selvgod.»
― Marius Gjølstad

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid vært glad i sjøen og båtlivet. Jeg valgte å bli motormekaniker fordi det er et utfordrende yrke med variasjon.

Image
En mann står bak en gul og svart vannscooter. Bak ham henger flere vannscootere.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Vi gjør servicer, nyinstallasjoner og klargjøringer på båter, motorer og vannscootere. Det er både store og små servicer, ofte intervallbestemte. Vi holder orden på når båtene til kundene våre skal på service, og informerer kunden når tiden er inne. Båtene vi jobber på er verdt alt ifra 10 000 kroner til 5,5 millioner. 

Jeg har det overordnede ansvaret på verkstedet. Jeg står for planlegging, tilrettelegging og delegering. Jeg starter dagen med et morgenmøte hvor jeg fordeler oppgaver. Jeg har to lærlinger som jeg styrer til å ta servicer. Min arbeidshverdag handler ofte om å svare på spørsmål, og å ta hånd om større kundeforhold og forsikringssaker. Alle på verkstedet skal være poteter som er gode på alt, alle skal kunne sette opp tilbud og snakke med forsikringsselskaper. Jeg gjør mye opplæring.

Jeg gjør også servicer. Den servicen vi gjør mest, er den årlige, 100-timersservicen. Da er det mye som skiftes ut og fylles på, eksempelvis motorolje, girolje, oljefilter, vannutskyllingsfilter, tennplugger og pakninger. Før vinteren handler det om å gjøre båten klar for vinterlagring. Bensin er ferskvare, så noe vi gjør er for eksempel å konservere bensintanken ved å tilsette et stoff som gjør at bensinen varer gjennom vinteren. Deretter kjører vi båten på lagring. Det er en liten logistikktabell å løse hvert år, men vi får hjelp fra lageret til å gjøre det.

Hva kreves for å kunne jobbe som motormekaniker?


– Man blir motormekaniker ved å velge bilfag på vg1 og motormekanikk på vg2. Deretter er man motormekanikerlærling i to år, for så å ta fagbrev.

Skal man bli bilmekaniker eller motormekaniker?

– For noen kan valget stå imellom disse to yrkene. Er man interessert i bil, vil jeg ikke anbefale å jobbe med det. Å skru bil både på jobb og hjemme, kan gjøre at man går lei. Det kan være vel så spennende å jobbe med motor på båt, for så å komme hjem til å kunne skru på bil, som en hobby. Å gjøre begge delene vil også gi en større forståelse for faget. 

Det er mange av de samme prinsippene innen bil og båt. Bilmarkedet er større, så de har ofte mer penger til å utvikle nye løsninger. Det er den maritime industrien glade for, for de kan bruke mye av de samme løsningene. 

Det som er interessant med båt er at saltvann og motor er ikke venner. Samspillet der er spennende å jobbe med. Det blir fortere merker på motoren etter å ha ligget i vann. Elektronikken blir grønn. Den tæres mer på, og det skaper helt andre typer problemer enn med bil som kjører på bakken.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Man må gjerne ha en interesse for båter, sjø og mekanikk. Som person må man kunne jobbe fokusert i omgivelser hvor det skjer ting hele tiden, da avbrytelser er vanlig.

Det er viktig å opptre ryddig og ha en dialog med kunden. Når vi gjør servicer, oppdager vi kanskje noe som må fikses på båten. Da må man snakke med kunden. Kunden blir ikke happy hvis de må betale 20 000 kroner for en service de ble fortalt skulle koste 5 000 kroner. Det er uprofesjonelt.

Det er konstante teknologiske utviklinger i bransjen, så det er viktig å være lærevillig, ikke for selvgod. Noe engelskkunnskaper er også viktig. Alt fra leverandørene er beskrevet på engelsk, med et teknisk språk.

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Det jeg liker best er at jeg løser en bred variasjon av problemer. Man må tenke nytt og tilpasse seg.

Hva liker du minst?

– Det kan være vanskelig å nullstille hodet når man får en ny båt. Når man har levert fra seg en båt, så må man rense hodet, starte på blanke ark. Det kan være en utfordring til tider.

Image
En mann sitter bak en svart gjenstand og skrur på den. Han er ikledd en svart jakke, og har kort, brunt hår. I bakgrunnen ser man verktøy.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som motormekaniker kan man gjøre servicer på mange maskiner, som kraner, vifter, løfteutstyr og store gressklippere. Vi kan også jobbe som bilmekanikere, men da er det noen ting vi må lære oss. En båt har for eksempel ikke bremser, noe en bil har. Man kan også ta nye fagbrev. Andre nærliggende fagbrev er for eksempel industrimekaniker.

Med motormekanikerfagbrevet kan man ta ingeniørutdanning på y-veien, hvis man er interessert i det.

Hva tjener man som motormekaniker? 

– En årslønn er på 400 000 til 600 000 kroner. Det kommer an på utdanningsløp, stilling, kompetanse og erfaring.

Hvordan er sjansene for å få jobb som motormekaniker?

– Det er såpass mange veier å gå, så mulighetene for jobb er store. Generelt sett er det stort behov for flere i bransjen, blant annet på grunn av dårlig tilføring av nye, unge mennesker. Vi mangler folk. Muligens fordi det ikke har vært like kult å skru på båtmotorer som bil, og fordi den vanlige mannen i gaten har tradisjonelt fikset sin egen båt. Nå begynner motorene å bli langt mer avanserte, så da blir folk nødt til å sette bort arbeidet til verksteder.

Tilhørende utdanninger

Motormekanikerfag

Du får kompetanse innen installasjon, vedlikehold og reparasjon av motorer, drivverk, propellanlegg og aggregater.

Finn studier