Portrettbilde av geriater Torgeir Bruun Wyller.

YrkesintervjuGeriater favoritt ikon

– Det vil bli økende behov for geriatere i fremtiden, forteller Torgeir Bruun Wyller.

Torgeir Bruun Wyller
57 år
Geriater
Oslo universitetssykehus
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket? 

– Jeg valgte å bli lege fordi jeg ønsket å jobbe med mennesker. Jeg valgte å spesialisere meg i geriatri fordi det er et bredt og generelt fag innen medisinen. Andre spesialiteter er ofte knyttet til sykdommer i ett spesielt organ, for eksempel hjerte, lunger og nyrer, men jeg synes det er mer spennende og utfordrende å jobbe med pasienter som typisk har flere sykdommer samtidig, i flere forskjellige organer, og der disse sykdommene påvirker hverandre. Det er viktig å prøve å se helheten! Jeg synes også at den behandlingen eldre pasienter får i helsevesenet ikke alltid er så god, så jeg ville gjerne se om jeg kunne bidra til at eldre får det bedre. Jeg er kjempefornøyd med yrkesvalget og ville valgt det samme igjen!

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Som oftest jobber jeg med pasienter som ligger inne på sykehuset. De er ofte alvorlig syke. Jeg må snakke grundig med pasienten både for at jeg skal forstå ordentlig hva symptomene og plagene går ut på, og for at pasienten skal få fortalt hva som bekymrer han eller henne. Pasienten må også undersøkes grundig, og vi må se på blodprøvesvar, røntgenbilder og andre spesialundersøkelser. Ofte er det nødvendig å snakke med pasientens pårørende, og med pasientens fastlege. Vi er flere yrkesgrupper som samarbeider nært, særlig leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Sammen kommer vi fram til hva som er den beste behandlingen for hver enkelt pasient. 

img_9926.jpg

Geriater Torgeir Bruun Wyller ved kontorpulten.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Legeutdanning (6 år etter videregående), deretter spesialisering i geriatri som typisk tar 6–8 år.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Dette yrket passer ikke for dem som har fordommer overfor gamle mennesker! Det passer heller ikke for dem som ikke er nysgjerrige og synes det er gøy å prøve å finne ut av ting som er litt komplisert.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker å kunne hjelpe syke mennesker til å bli bedre. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Helsevesenet blir mer og mer byråkratisk, noe som betyr at det går med mye tid til papirarbeid som ikke er nyttig for pasientene.

geriater_torgeir_bruun_wyller_ved_behandlingsbenken.jpg

Geriater Torgeir Bruun Wyller ved en datamaskin på jobb.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Du må for det første ha lyst til å bli lege og klare å komme inn på legestudiet. Deretter må du ha sansen for å se hele mennesket, ha interesse for å jobbe med å se sammenhenger, og like å jobbe sammen med folk fra ulike yrkesgrupper.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det skjer mye spennende forskning innen geriatrien. En viktig sykdomsgruppe i geriatrien er demenssykdommene, så mange geriatere jobber mye med demens.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Lønn for en sykehuslege ligger typisk i området 600.000-800.000. Du får vanligvis høy studiegjeld fordi utdanningen er langvarig. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– De er gode! Det vil bli økende behov for geriatere i fremtiden.

 

Tekst: Hedda Berge 

    • Dette yrket passer ikke for dem som har fordommer for gamle mennesker.
    • Jeg er kjempefornøyd med yrkesvalget og ville valgt det samme igjen.
    • Du må like å jobbe sammen med folk fra ulike yrkesgrupper.

Yrkesbeskrivelser