Portrettfoto av eurytmist og eurytmilærer Mervin Wilk

YrkesintervjuEurytmist favoritt ikon

Som eurytmilærer er Mervin Wilk opptatt av at elevene skal uttrykke mange ulike kvaliteter, som er tilpasset alderen. – Faget baserer seg mye på samarbeid og evnen til å lytte til hverandres bevegelser, forteller han.

Mervin Wilk
43 år
Eurytmilærer
Kristofferskolan, Stockholm

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det er fordi jeg ville jobbe med mennesker i bevegelse og knytte det opp mot det emosjonelle. Før jeg ble eurytmilærer, tenkte jeg at jeg ville jobbe med dans, psykologi eller planter, og da jeg begynte med eurytmi, fant jeg ut at det å jobbe med mennesker og levende bevegelse, var noe jeg ville fortsette med. Det var i 1997 og siden da har jeg vært i yrket. Jeg jobbet 10 år på Steinerskolen i Stavanger før jeg flyttet hit til Sverige.

arbeidssituasjon_eurytmist_mervin_fotoprivat.jpeg

Eurytmilærer Mervin Wilk har en blå skjorte på seg. I høyre hånd har han en slags pinne som peker nedover. Han står på et tomt gulv og ser ut som han er på vei framover i grasiøse bevegelser.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Nå jobber jeg 100 % på Kristofferskolan i Stockholm. Som eurytmilærer har jeg et klasserom uten møbler, og til cirka halvparten av timene har jeg en musiker som spiller, ofte en pianist. Selv spiller jeg tverrfløyte og fagott. Essensen i eurytmifaget handler om å jobbe kunstnerisk med språk og musikk i bevegelse. Grunnleggeren av steinerskolepedagogikken, Rudolf Steiner, kalte eurytmi for sjelelig gymnastikk, og finnes et sted mellom dans og min.

I løpet av arbeidsdagen har jeg timer med elevene. Når de kommer til timen, hilser jeg på dem, og vi gjør forberedende øvelser og varmer opp. Deretter har vi et hovedtema eller en oppgave vi skal gjennom, og så er det gjennomføring og avslutning. En time varer i 45 minutter, og vi har kompetansemål og læreplan akkurat som vanlig undervisning. Det er ikke sånn at vi flyter rundt og ikke har noe mål, for vi har jo et mål om at vi skal vise fram og uttrykke oss, men samtidig er det en frihet der fordi vi jobber med kunstneriske evner. Eurytmi er et eget fag, på lik linje med at elevene våre har tysk, engelsk eller matematikk. På de fleste skolene har barnetrinnet eurytmi én gang i uken, og deretter økes det til to ganger i uken.

I tillegg har jeg også vanlige lærermøter, utviklingsmøter, kollegamøter og vurderingsarbeid. Det er som en vanlig skolehverdag.

I eurytmifaget hjelper vi elevene til å uttrykke mange ulike kvaliteter, som er tilpasset alderen. For eksempel jobber de med eventyr i andreklasse, mens elevene også jobber med bland annet grammatikk eller geometri på eldre trinn som en del av poesi og litteratur. Ulike trinn har ulike innhold i læreplanen og ulike kompetansemål. Faget baserer seg mye på samarbeid og evnen til å lytte til hverandres bevegelser. Hvordan er bevegelsen og uttrykket av fargen rød? Da må du gjøre den fargen, og være den fargen, slik at de rundt deg ser fargen rød som deg.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Du må ha tatt en 4-årig eurytmiutdanning, og det er muligheter for det både i Norge og Sverige, men det går også an å utdanne seg i Nederland, Tyskland, England og andre steder i verden. Selv tok jeg 4-årig eurytmilærerutdanning i Sverige, og studerte deretter helseeurytmi for å kunne jobbe med eurytmisk terapi, som er en egen videreutdanning. Nå jobber jeg med en mastergrad i pedagogisk eurytmi, tilknyttet Alanus Universitet i Tyskland.

Utenom dette er det viktig at du er i bra fysisk og psykisk form, siden dette er en jobb med mye bevegelse. Du må i tillegg ha interesse for å jobbe med musikk og bevegelse. Det er ikke et krav at du er musiker eller danser, men du må jo kunne jobbe med musikk og dans, og ha kjennskap om litteratur, dans og musikk. Ettersom det er stor variasjon i jobben, og mye bevegelse, er det viktig å være våken og oppmerksom på jobb. Hvis en elev ikke klarer å uttrykke en følelse, må man kanskje gå mer analytisk til verks og finne andre måter å jobbe på. Hvor er elevene mentalt? Dette må vi som eurytmilærere hele tiden følge med på.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Eurytmi er et intensivt, fysisk og personlig fag, så hvis du er introvert og ikke liker å være med masse mennesker, vil du nok slite i denne jobben. Personer som ikke har humor og kreativitet, vil heller ikke passe som eurytmist, siden du hele tiden må kunne se deg selv, utvikle deg og gi av deg selv i faget. Det kan bli intimt og personlig, fordi du uttrykker noe gjennom deg selv, og da møter du både dine egne styrker og svakheter.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg elsker gleden og kreativiteten, og synes det er veldig inspirerende å jobbe med eurytmi. Det blir aldri kjedelig innen eurytmi fordi du kan variere det i det uendelig. Jeg ler i hver time, og jeg tror at den stemningen av glede, trengs for å kunne gjennomføre undervisningen.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er helt klart vurderingsarbeidet. Å gi elevene vurdering på noe som er levende og skjer i øyeblikket, er veldig vanskelig. I matematikk, for eksempel, er det kun ett svar, men i eurytmi, som er et bevegelsesfag, blir det veldig subjektivt. Hvordan kan jeg egentlig bestemme hvor bra elevene gjør det i et fag som er så personlig og lite målbart?

arbeidssituasjon_mervin_fotoprivat_eurytmist.jpg

Eurytmilærer Mervin Wilk i svart bukse og blå skjorte som står på et tomt gulv og gjør dansebevegelser med hendene. Han ser veldig fokusert ut.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg anbefaler det til mennesker som liker variasjon, og som synes det er givende å jobbe med poesi, litteratur, musikk, bevegelse, drama og folkedans. Det er også en jobb hvor du aldri sitter i ro, så hvis du liker å sitte på et kontor å jobbe, må du nok finne deg en annen jobb. I løpet av en dag, kommer jeg lett opp i 10.000 skritt på klokka mi!

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er jo over 1000 steinerskoler rundt omkring i verden, så hvis du vil se verden og jobbe med ulike språk, er det store muligheter. Barnehager ønsker også eurytmi. I tillegg er det mange skoler og en del klinikker som jobber med helseeurytmi. Du kan også jobbe med sceniske produksjoner eller være selvstendig næringsdrivende med kurs og helseeurytmi.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det tilsvarer en vanlig lærerlønn, men varierer litt fra land til land. I Norge ligger årslønna på rundt 540.000 kroner.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– De er veldig store! Det er en internasjonal mangel på eurytmilærere. Jeg får ofte henvendelser fra ulike skoler om å jobbe der. Og hvis du er villig til å flytte på deg, får du deg enkelt jobb. I tillegg er det et kvinnedominert yrke, så det å være en mannlig eurytmist, er også en fordel med tanke på jobbmuligheter.

Tekst:
Ingvild Hegge Eriksen
    • Eurytmi er et intensivt, fysisk og personlig fag.
    • Det er over 1000 steinerskoler rundt omkring i verden, så hvis du vil se verden og jobbe med ulike språk, er det store muligheter.

Yrkesbeskrivelser