Bryst- og endokrinkirurg

Marcus Solbakken syns det er givende å hjelpe folk som er i en vanskelig situasjon, og noe av det beste med jobben er å gjennomføre en god operasjon.
Bryst- og endokrinkirurg Marcus Solbakken med mørkt hår og grønn legeskjorte ser inn i kamera.
Marcus Solbakken, 31 år
Bryst- og endokrinkirurg
Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Som kirurg må du være litt praktisk anlagt, og helst litt fingernem.»
― Marcus Solbakken
Intervju:
Guri Hegge
Publisert: 25.03.2021
«Som kirurg må du være litt praktisk anlagt, og helst litt fingernem.»
― Marcus Solbakken
«Det er svært gode muligheter for å få jobb for det er generell mangel på spesialister i Norge. »
― Marcus Solbakken

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg visste tidlig at jeg hadde lyst til å bli lege. Det virket som en spennende jobb hvor jeg kunne gjøre noe meningsfylt. I løpet av medisinstudiet fant jeg ut at jeg ville drive med den praktiske delen av yrket og ville bli kirurg. Etter turnustjenesten startet jeg på kirurgisk avdeling ved sykehuset i Ålesund, litt tilfeldig ble det på bryst- og endokrinkirurgisk seksjon. Der hadde jeg en god mentor som ga meg tillit og utfordringer, og jeg ble veldig motivert for å spesialisere meg innen dette fagområdet.

Image
Bryst- og endokrinkirurg Marcus Solbakken i grønt legeantrekk sitter på sitt kontor i samtale med en pasient.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En arbeidsuke er som regel inndelt i dager med enten poliklinikk eller operasjon. Arbeidstiden er vanligvis på dagtid.

Når jeg jobber på poliklinikken, tar jeg imot pasienter hele dagen. Hvis det gjelder spørsmål om kuler i bryst, eller brystkreft, har pasienten som regel vært til undersøkelser hos en røntgenlege i forkant, før de kommer til undersøkelse hos meg. Sammen med pasienten går jeg gjennom eventuelle funn og planlegger videre behandling med kirurgi eller medisiner, hvis det er behov for det. Jeg har også et godt tverrfaglig samarbeid med andre spesialister. 

Hvis det er spørsmål om sykdom i skjoldbruskkjertelen eller biskjoldbruskkjertelen, gjør jeg mer av utredningen selv. I tillegg til å høre om pasientens sykehistorie, tar vi ultralyd. Hvis det er funn av kreftsykdom har jeg tverrfaglige møter med andre spesialister som patologer, kreftleger og nukleærmedisinere for å planlegge videre behandling.

Operasjonsdagene er det jeg synes er mest spennende. Vi opererer godartede- og ondartede kuler i bryst, samt godartede knuter i bi- og skjoldbruskkjertelen. Når det gjelder operasjoner for brystkreft, er det viktigste å fjerne alt man skal, men samtidig bruker vi teknikker for at brystet skal se så normalt ut som mulig etter kulen er fjernet. Av og til samarbeider vi med plastikkirurger. Kirurgi på skjoldbruskkjertelen er ofte teknisk mer utfordrende da den ligger på halsen med mange viktige strukturer som blodkar og nerver like ved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å bli bryst- og endokrinkirurg må du først ha fullført legestudiet på seks år og LIS1 (tidligere turnustjeneste) på halvannet år. Deretter kan du starte på spesialiseringen for å bli bryst- og endokrinkirurg, og spesialiseringen tar minst fem år. Vanligvis jobber du de to første årene med å rotere mellom ulike kirurgiske spesialiseringer, kalt LIS2. Deretter går du videre med siste etappe av spesialiseringen som kalles LIS3, for å bli bryst- og endokrinkirurg. Det kan være variasjoner i spesialiseringsprogrammet, avhengig av hvilket sykehus du jobber på.

For å jobbe i dette yrket må du ha interesse for mennesker og trives med å jobbe sammen med andre. I denne jobben møter du ofte mennesker i vanskelige situasjoner og du må kunne stå i det. Hovedarbeidet er kirurgi, så du må også være praktisk anlagt, og helst litt fingernem. Det er viktig å ha stor arbeidskapasitet, fordi det er ofte lange dager og stort arbeidspress.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– For den som ikke liker å være tett på andre mennesker vil jeg ikke anbefale dette yrket. Har du «ti tommeltotter» er det vanskelig å være kirurg. Og den som ikke håndterer høyt arbeidspress vil heller ikke passe til yrket.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Å gjennomføre en god operasjon som hjelper pasienten, gir meg mestringsfølelse og mye glede. Vi følger som regel pasienter fra første undersøkelse, gjennom operasjon og kontroll i etterkant, og det gjør at vi ofte får fine relasjoner. Behandling for tilstander innen bryst og endokrinkirurgi utvikles raskt, og de fleste pasienter har god prognose. Det er en positiv side av jobben. Det er en fordel at arbeidstiden som oftest er på ukedagene, og det er mulig å ha fri de fleste helger og høytider.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det blir ofte lange dager, og det kan være uforutsigbart når jeg er ferdig på jobb. Operasjoner og konsultasjoner med pasienter kan ta lengre tid enn planlagt, og det må jeg selvfølgelig ta meg tid til.

Image
Bryst- og endokrinkirurg Marcus Solbakken i hvit legefrakk foran et røntgenapparat
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg vil anbefale jobben for dem som har lyst til å jobbe med mennesker og gjøre praktisk arbeid. Du må trives med høyt arbeidstempo og være glad i å tilegne deg mye kunnskap. Du må like å bruke tid på å oppdatere deg med ny kunnskap, også etter du er ferdig utdannet.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De fleste i dette yrket jobber sykehus, hvor det også er mulig å jobbe innen forskning og undervisning. Det finnes noen jobber på private klinikker, men det er ikke så vanlig.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Grunnlønn for en utdannet spesialist (overlege) er litt over 800 000 kroner. Noen kan ha tillegg på grunn av utvidet arbeidstid eller vaktarbeid.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er svært gode muligheter for å få jobb. Det tar lang tid å utdanne spesialister, og det er generell mangel på denne yrkesgruppen i Norge.

Tilhørende utdanninger

Medisin profesjonsstudium

For å bli lege må du ta et profesjonsstudium i medisin. Dette er et seksårig universitetsstudium.

Finn studier