Portrett av barnekirurg Thorstein Sæter, iført tildekkende klær han bruker under operasjoner. Foto.

YrkesintervjuBarnekirurg favoritt ikon

Han har vært gjennom en sjeldent lang utdanning og jobber mer enn de fleste. Thorstein Sæter beskriver likevel sitt arbeid som barnekirurg som givende, hvor han kan hjelpe barn i en livstruende tilstand.

Thorstein Sæter
38 år
Barnekirurg
St. Olavs hospital, Trondheim.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var mens jeg var i militæret jeg bestemte meg for å bli lege. Da tjenestegjorde jeg i saniteten. Ganske tidlig bestemte jeg meg også for at jeg ville spesialisere meg innen kirurgi. Jeg ønsket en praktisk jobb, og jeg liker handarbeid. Etter spesialiseringen i generell kirurgi ønsket jeg å fortsette innen barnekirurgi. Det kan være mer krevende, men det er også morsomt å jobbe med barn. De er ofte åpne og direkte på en annen måte enn voksne.

barnekirurg3_ehmurvold_1.jpg

Barnekirurg Thorstein Sæter har på seg klær han benytter under operasjoner, og står ved siden av et operasjonsbord.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsdagen er veldig variert. Som barnekirurg gjør jeg operasjoner på barn fra 0 til 16 år. Det kan være operasjoner på premature barn født i uke 24, til 16-åringer på over 100 kilo. Som barnekirurg opererer jeg på mage, tarm, urinveier og lunger. Andre sykdommer og skader behandles og opereres av egne spesialister. Ganske mye av operasjonene vi utfører, er grunnet misdannelser. Det kan være for eksempel være brokk, eller at barnet mangler en del av en tarm. I løpet av en arbeidsdag utfører jeg fra én til tre operasjoner. Noen operasjoner kan ta en halvtime, mens andre strekker som over mange timer. Under operasjonen er vi et stort team som samarbeider om å ta hånd om pasienten, som barnekirurgen, operasjonssykepleiere, anestesilege og anestesisykepleiere. I forkant og etter operasjonen snakker jeg med barnet, de som er gamle nok, og foreldre på sengepost. Én dag i uka er jeg på poliklinikk, hvor jeg tar imot pasienter som har fått henvisning fra fastlege.

I tillegg til spesialiseringen i barnekirurgi har jeg tatt doktorgrad. Forskning er også en viktig del av jobben. Dette er samtidig viktig å holde seg faglig oppdatert. Det er et stort spekter av tilstander, og det er stadig utvikling i faget. Det er for eksempel vanlig at man prioriterer å observere en ny type eller sjelden operasjon, også om man egentlig ikke er på jobb. Det gir viktig faglig input.
Ettersom dette er et universitetssykehus, har jeg i tillegg noe undervisning.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Selve legestudiet tar seks år. Etter det er det ett og et halvt år som turnuslege, før man kan begynne på spesialistutdanning. Før barnekirurgi er det fem-seks år med spesialisering innen generell kirurgi. Deretter kan man fortsette på barnekirurgi, som er en spesialisering på tre år. Jeg har i tillegg parallelt tatt doktorgrad, som tar tre år. Gjennomsnittet er 10 år etter medisinstudiet før man er ferdig barnekirurg.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Denne jobben passer ikke om man ikke er veldig interessert og engasjert og vil jobbe mye. En vanlig arbeidsdag starter klokken 7.45 og varer til 16.30. I tillegg må man gå vakter, og ha hjemmevakt. Jeg har hjemmevakt en dag i uka og en helg i måneden. Da må jeg være klar til å rykke ut ved behov. Det fleste leger har utvidet arbeidstid som dette.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Dette er en veldig givende jobb! Her kan vi hjelpe barn som kan ha en livstruende tilstand, eller en tilstand som begrenser livskvaliteten i stor grad.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er ikke noe artig å se barn som har det vondt. Det er sjelden vi ikke kan hjelpe, men både før og etter inngrep kan det være smertefullt for barna.

barnekirurg2_ehmurvold_1.jpg

Barnekirurg Thorstein Sæter har på seg klær han benytter under operasjoner, og står i en gang på sykehuset han jobber.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Å være barnekirurg krever at man har gode fingerferdigheter og er empatisk. Man må være i stand til å omgås folk på en fin og respektfull måte.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er bare her ved St. Olavs hospital og ved Oslo universitetssykehus det er stillinger for barnekirurger i Norge. Kompetansen kan brukes innen generell kirurgi, eller det er mulig man kan drive med forskning eller undervisning.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Årslønnen for en barnekirurg er på rundt én million kroner. Utover det er det tillegg for vakter.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er begrensede jobbmuligheter for barnekirurger i Norge, i hvert fall om man ønsker fast jobb. Det er vanlig å måtte jobbe i vikariater. Jeg var heldig og fikk fast jobb da det var et generasjonsskifte her på sykehuset. Kompetansen er samtidig etterspurt, og det er ikke lett å finne barnekirurger utover miljøene i Trondheim og i Oslo.

Tekst:
Eva Hilde Murvold
    • Som barnekirurg gjør jeg operasjoner på barn fra 0 til 16 år.
    • Å være barnekirurg krever at man har gode fingerferdigheter og er empatisk.

Yrkesbeskrivelser