Mer utdanning? Dette er rettighetene dine

Lurer du på hvilke rettigheter og muligheter du har til å studere samtidig som du er i jobb? Her får du vite mer om utdanningspermisjon.

En dame med kort lyst hår og dongerifarget skjorte, sitter og ser på en pc. I bakgrunnen ser man et bibliotek.

Hva er utdanningspermisjon?

Utdanningspermisjon er en permisjon som gir arbeidstakere muligheten til å studere, uten å måtte si opp jobben eller gå ned i stilling. Utdanningspermisjonen kan gi deg rett til å ta enkeltstående lese- og eksamensdager, eller lengre perioder med fri for å fullføre en utdanning.

Hvem har rett på utdanningspermisjon?

I utgangspunktet har alle arbeidstakere rett til utdanningspermisjon uavhengig av alder, stillingsprosent og type virksomhet. Noen kriterier må likevel oppfylles:

  • Du må ha hatt jobb som ditt primære gjøremål de siste tre årene.
  • Du må ha vært ansatt hos samme arbeidsgiver de siste to årene.
  • Du må delta i organiserte utdanningstilbud. Det betyr at utdanningen må være organisert av en utdanningsinstitusjon.
  • Utdanningen må være yrkesrelevant. Det er verdt å merke seg at den ikke trenger å være relevant til jobben du har nå, du kan velge en helt annen fagretning så lenge utdanningen kan brukes i yrkeslivet generelt.
  • Dine studier kan ikke være til hinder for arbeidsgivers planlegging av forsvarlig drift.

Les mer om utdanningspermisjon på Arbeidstilsynets nettsider

Har jeg rett på utdanningspermisjon med lønn?

Om du får utdanningspermisjon med full lønn, delvis lønn eller uten lønn avhenger av arbeidsgiveren din. Det er viktig at du sjekker opp hvilke ordninger som finnes på din arbeidsplass. Dette kan du gjøre ved å sette deg inn i tariffavtalen som gjelder for deg, eller ved å snakke med din arbeidsgiver.

Dersom du jobber i staten har Statens personalhåndbok en særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning. Denne avtalen gir blant annet rett til et visst antall eksamens- og lesedager, og den kan gi rett til lesedager med lønn dersom etter- og videreutdanningen er påkrevd av arbeidsgiver, eller er til nytte for virksomheten.

Kan arbeidsgiver nekte meg å ta utdanningspermisjon?

Dersom du oppfyller kravene for å ha rett til utdanningspermisjon, skal du i utgangspunktet kunne få dette på tidspunktet du selv ønsker. Men husk at arbeidsgiver kan avslå søknaden din på bakgrunn av at permisjonen vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift. Du kan derfor ikke ta ut permisjon før arbeidsgiver har fått muligheten til å gjøre nødvendige forberedelser på at du skal være borte. Denne vurderingen er det opp til arbeidsgiver å gjøre.

Hvordan søker jeg utdanningspermisjon?

Du starter med å varsle arbeidsgiver skriftlig. Det kan være lurt å ta en muntlig prat med din arbeidsgiver om at du ønsker å ta mer utdanning før du gjør dette.

I skrivet må du ha med informasjon om:

  • Hvor lenge utdanningen varer, og redegjøre for det faglige innholdet.
  • Hvordan utdanningen er relevant for arbeidslivet.
  • Eventuelt om du har fått opptak, eller søkt til en utdanningsinstitusjon.

Økonomi under utdanningen

Dersom du er klar for å starte på utdanningen og har fått innvilget utdanningspermisjon uten lønn, kan du søke stipend og lån hos Lånekassen for å veie opp for tapet av lønn.

Sist oppdatert: 17. januar 2024