UWC – United World Colleges

Har du lyst til å gå Vg2 og Vg3 ved en internasjonal skole? Da kan UWC være noe for deg! 

Tre ungdommer på UWC-skole.

Hva er UWC? 

UWC er en utdanningsbevegelse som fremmer fred og bærekraftig utvikling. UWC består av 18 internasjonale videregående skoler spredt over fire kontinenter. Her lever og lærer du sammen med engasjerte ungdommer fra hele verden. All undervisning foregår på engelsk, og studieretningen som tilbys er International Baccalaureate (IB) Diploma Programme. IB Diploma Programme er et internasjonalt anerkjent vitnemål med høy standard som tilsvarer norsk Vg2 og Vg3. Søknadsfristen for neste skoleår er 25. januar 2024 kl. 23.59. 

Les mer på UWC Norge sine nettsider. 

I hvilke land er det UWC-skoler? 

Det finnes UWC-skoler i disse landene: 

 • Armenia 
 • Bosnia-Hercegovina 
 • Canada 
 • Costa Rica 
 • Eswatini 
 • Hongkong 
 • India 
 • Italia 
 • Japan 
 • Kina 
 • Nederland 
 • Norge
 • Singapore 
 • Storbritannia 
 • Tanzania 
 • Thailand 
 • Tyskland 
 • USA 

Hvordan kommer jeg inn? 

Hvert år får 40 norske elever plass ved en av de 18 UWC-skolene i verden. En nominasjonskomite vurderer hvilke søkere som nomineres til de forskjellige skolene. Det betyr at du ikke kan velge hvilken skole du skal gå på, men du kan oppgi ønsker i søknadsprosessen. Merk at det ikke nomineres norske elever til alle de forskjellige skolene hvert år. 

To jenter som smiler.
Etter årene dine på UWC har du gode venner over hele verden! 

Hva koster det å gå på en UWC-skole? 

Egenandelen som elevene betaler, er lik uavhengig av hvilken UWC-skole man går på. Egenandelen har variert de siste årene på grunn av endringer i skolepenger og valutakurser. Satsene for 2023/2024 er beregnet til 48.000 kroner per år. Man kan søke om et behovsprøvd tilleggsstipend fra UWC Norge for å dekke hele eller deler av egenandelen. Egenandelen blir justert årlig. 

Egenandelen dekker undervisning, kost og losji, og aktiviteter på skolene. Utover dette må det forventes andre kostnader til visum, reise, depositum, ekskursjoner, eventuelle vaksiner og forsikring, helseforsikring på skolene og lommepenger. Disse utgiftene dekkes av elevene selv og varierer avhengig av land og skole. 

Krav du må oppfylle

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne søke deg til UWC. Vær obs på at det er oppdaterte søknadskriterier for 2023/2024. 

Alder

Du må fylle 16, 17 eller 18 år i løpet av det året du søker opptak til. Ved noen av skolene er det egne aldersgrenser som nominasjonskomiteen må forholde seg til. Her kan du se skolenes egne aldersgrenser.

Utdanning

Du må oppfylle alle tre kravene om utdanningsbakgrunn: 

 • Du går, eller har fullført, enten norsk Vg1 eller siste år på International Baccalaureate «Middle Years Programme» (IB-MYP-5). 
 • Du må ha standpunktkarakter i norskfaget fra norsk 10. klasse/IB-MYP-4 og/eller terminkarakter i norskfaget på Vg1-nivå/IB-MYP-5-nivå.
 • Du må, på det tidspunktet søknadsfristen utgår, ha gått minst to av de siste fem årene på skole i Norge.

Rett på Lånekassestøtte

På det tidspunktet søknadsfristen utgår må du enten:

 • være norsk statsborger, eller
 • ha krav på Lånekassestøtte til utdanning i utlandet som barn av EØS-/EFTA-arbeidstaker med opparbeidede rettigheter i Norge.
Tre elever i undervisning.
Pensum på UWC kan være mer krevende enn i norske skoler. Samtidig har det sine fordeler: større frihet til å velge egne fag og forme sin egen skolehverdag.

Hvordan søker man på UWC? 

Du bør beregne god tid på søknaden. Søknadsskjema for søknadsrunden 2024 vil være tilgjengelig i HK-dirs elektroniske søknadsportal Espresso innen 25. oktober 2023.

Søknadsveiledning: 

 1. Gå inn på søknadsportalen Espresso.
 2. Klikk på "Registrering" og fyll ut "Brukerregistrering". (Dersom du ikke får e-post med passord med en gang, må du huske å sjekke søppelboksen din.) 
 3. Logg deg på i Espresso. 
 4. Trykk på "UWC" under "Programmer med åpne søknadsfrister".
 5. Fyll ut alle obligatoriske informasjonsfelt og fritekstfelt i søknadsskjema. Les alle spørsmål i søknaden nøye. 
 6. Husk å lagre underveis. Du kan logge deg av og fortsette med søknaden på et senere tidspunkt helt til du er fornøyd med innholdet. 


Søknaden må inneholde følgende vedlegg: 

 1. Signaturskjema (Signature sheet). 
 2. Kopi av pass.
 3. Vitnemål fra ungdomsskole eller karakterutskrifter fra tilsvarende skoleår (f.eks. IB-MYP-3, 4 og 5) – må inneholde oversikt over fravær, orden og oppførsel.
 4. Terminkarakterer fra inneværende skoleår. Må inneholde oversikt over fravær, orden og oppførsel.
 5. Eventuelle andre karakterutskrifter på videregående nivå. Må inneholde oversikt over fravær, orden og oppførsel. 


Slik evalueres søknaden din 

Når nominasjonskomitéen leser søknadstekstene ser de blant annet etter elever med følgende: 

 • Nysgjerrighet og lærelyst: Du er nysgjerrig på verden og er glad i å lære, både i skolesammenheng og utenom. 
 • Engasjement for egne og UWCs verdier: Du kjenner deg igjen i UWCs verdier og verdenssyn.
 • Sosial kompetanse: Du behandler andre med respekt, er god til å tilpasse deg og kan samarbeide med ulike mennesker. 
 • Robusthet og selvstendighet: Du kan ta vare på deg selv både fysisk og følelsesmessig i hverdagen. Du kan reflektere over hvordan du møter både små og store utfordringer. 
 • Ansvarsbevissthet og integritet: Du er bevisst på eget ansvar. Væremåten og handlingene dine samsvarer i høy grad med verdiene dine og hva du står for. 
 • Skoleprestasjoner: Du er faglig sterk og kan oppfylle kravene i IB-programmet.
   

Søknadsfrist: 25. januar 2024 kl. 23.59. 

Vil du vite mer? 

Du finner mer informasjon på UWC Norge sine nettsider.

Har du spørsmål om UWC-bevegelsen eller hvordan det er å gå på UWC?
Kontakt med UWC Norge direkte på e-post info@no.uwc.org eller telefon 46 67 70 71. 

Lurer du på noe om søknaden eller nominasjonsprosessen?
Kontakt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse på e-post uwc@hkdir.no eller telefon 55 30 38 00. 

Sist oppdatert: 19. juni 2024