Ansvarlig for denne registreringen er normalt faglærere eller formidlingskoordinatorer som er ansatt i skolen, men hvert fylke er ansvarlig for sine egne rutiner.
 
Registrering av avtaler er bare tilgjengelig gjennom Feide-pålogging. Utdanning.no er for øvrig ikke et godkjent arkivsystem, fylkene må derfor ved behov arkivere avtalene i sine vanlige arkivsystemer.
 

Samarbeidsavtaler på Utdanning.no

Inngåtte avtaler som er publisert og ikke utløpt på dato vises på skolens og bedriftens presentasjonsside på utdanning.no for alle brukere. Se for eksempel Meløy videregående skole, eller Grytåga settefisk AS.

Veiledere og mer informasjon

For ansatte i skolen har vi publisert veiledere for søk i samarbeidsavtaler og registrering av samarbeidsavtaler. Disse er også er tilgjengelig fra verktøysidene.
 
Samarbeidsavtalene vises på skole- og bedriftssider og på de ulike programområde- og lærefagsidene.
 
Det er Nordland fylkeskommune som har ledet an utviklingen av samarbeidsavtaler på utdanning.no. Motivasjonen for å legge avtalene ut på utdanning.no var kompleks, men noen av årsakene var:
  • Eksisterende avtaler fantes i hodet til lærerne; i beste fall i en perm eller et arkiv. 
  • Lærere i ulike yrkesfag på skolen visste ikke om hverandres avtaler. Utvidet samarbeid med bedrifter på tvers av fag ble ofte glemt eller utelukket som en mulighet. Nå som avtalene er synlige for alle, er det mye mer sannsynlig at eksisterende samarbeid utvides.
  • Sluttet læreren som hadde avtalene med en bedrift var det stor risiko for at avtalene med bedriften gikk i glemmeboka. Nå kan avtalene enkelt videreføres av andre ansatte.
  • Bedriftene ble kontaktet flere ganger av samme skole eller ulike skoler med de samme spørsmålene. 
  • Skolene hadde ingen måte å kommunisere internt (eller til andre skoler) at en bedrift var kontaktet, avklaringer var på vei eller endelige tilbakemeldinger fra bedriften var gitt. Nå kan skolene legge igjen loggmeldinger til hverandre, som blir synlige for egne kollegaer og kollegaer på andre skoler.
  • Elevene hadde problemer med å vite om hvilke muligheter som fantes.
  • Faglæreren måtte informere elevene, men da fikk ikke eleven vite om bedriftssamarbeid før et utdanningsvalg var tatt. Nå får eleven vite om interessante samarbeidsbedrifter før utdanningsvalget. Dette er spesielt viktig fordi yrkesfaglig fordypning ofte er et springbrett til læreplass for eleven.
  • Fylket trengte å legge avtalene et sted hvor elever og lærere allerede befant seg, slik at de ikke fikk "enda ett system" å forholde seg til. Det var også viktig at fylket fikk frihet til å pilotere avtalene på denne løsningen.
Det ble naturlig å legge samarbeidsavtalene til Utdanning.no, fordi vi også jobbet med å sammenstille informasjon om utdanning, arbeidsliv og læreplasser, og derfor allerede ville få informasjon om alle landets virksomheter og deres kompetanseprofiler (yrker, lærefag og samarbeidsavtaler). Bedriftenes kompetanseprofil er grunnpilaren i kartlegging av aktuelle bedrifter for samarbeidsavtaler. Samarbeidsavtalene i seg selv har også blitt en ekstra dimensjon i bedriftenes kompetanseprofil.
 
Vi har innledet samtaler med Nordland fylkeskommune om å utvide samarbeidsavtaler til å omfatte flere typer samarbeid etter at piloten på yrkesfaglig fordypning er moden nok til å tas videre.

Sist oppdatert: 13. desember 2022