Lærling og jobbintervju favoritt ikon

Enkle tips til hvordan du gjennomfører et godt jobbintervju.

Har du blitt innkalt til intervju i en lærebedrift, er det viktig å forberede seg godt og vise hvorfor nettopp du egner deg for jobben. Husk at du ikke er garantert læreplass selv om du eksempelvis har gått to år på yrkesfag på videregående.

Før intervjuet

Skaff deg kunnskap om bedriften før intervjuet. Bruk nettet. Er du innkalt på bakgrunn av en søknad du har sendt inn, gå gjennom søknaden og CV-en før intervjuet. Tenk over hvorfor du vil ha denne lærlingplassen og hvorfor bedriften bør velge deg.

Hva du kan bli spurt om

 • Hvorfor søkte du lærlingplass akkurat her?
 • Hva har du arbeidet med tidligere? Hva er dine interesser?
 • Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med?
 • Hvilke arbeidsoppgaver trives du minst med?
 • Hva er dine sterke og dine svake sider?
 • Foretrekker du å jobbe selvstendig eller i team?
 • Hva gjorde du i den perioden det er hull i CV-en?
 • Hva synes du om arbeide under tidspress?
 • Foretrekker du faste rutiner, eller må det være nye oppgaver hele tiden?
 • Hvorfor bør vi ansette akkurat deg?
 • Hva kan du bidra med i denne jobben?
 • Hva tror du kan bli vanskelig i denne nye jobben?
 • Hva tror du at du jobber med om fem år?

Mer informasjon

Eksempler og maler på CV og jobbsøknad, flere tips til jobbintervju og informasjon om dine rettigheter og plikter i arbeidslivet finner du i nettressursen til faget utdanningsvalg

Se eksempler og maler på CV og søknad