Noen forskjeller mellom fagskole og høgskole/universitet

Fagskoleutdanninger er:

 • høyere yrkesfaglig utdanning, hvor opptakskravet vanligvis er fagbrev, svennebrev eller tilsvarende realkompetanse (men flere studier kan du også søke med generell studiekompetanse). For å søke høgskole- eller universitetsstudier må du derimot ha generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
   
 • korte, fra et halvt til to år på fulltid er det vanlige, mens en bachelorutdanning ved en høgskole eller et universitet tar tre år. En master, som bygger på bachelor, tar to år
   
 • bygd opp med et annet gradssystem. Fagskoleutdanning på opp til et halvt års varighet (30 studiepoeng) kalles "fagskolestudium", fagskoleutdanning av ett til halvannet års varighet (60-90 studiepoeng) gir graden «fagskolegrad» og fagskoleutdanning av to års varighet eller mer (minimum 120 studiepoeng) gir graden «høyere fagskolegrad». Høgskole og universitet har gradene bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad, i tillegg til profesjonsstudier som grunnskolelærerutdanning, medisin, psykologfagskolegrad». Høgskole og universitet har gradene bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad, i tillegg til profesjonsstudier som grunnskolelærerutdanning, medisin, psykologi og teologi
   
 • vanligvis mer direkte yrkesrettet enn en bachelor ved høgskole eller universitet, og det er meningen at du skal kunne gå rett ut i jobb etter en fagskoleutdanning 
   
 • enda mer desentralisert lagt opp enn høgskoler og universitet, med et stort antall nett- og samlingsbaserte utdanninger. De fylkeskommunale fagskolene har til sammen et bredt geografisk tilbud. De fylkeskommunale fagskolene er: Fagskolene på Østlandet, Fagskolen i Agder, Fagskolen RogalandFagskolen Vestland, Fagskolen i Møre og Romsdal, Fagskolene i Trøndelag, Nordland fagskoleFagskolene i Troms og Finnmark. Også blant annet Folkeuniversitetet og Studieforbundet AOF Norge har fagskoletilbud over hele landet

Se oversikt over alle godkjente fagskoletilbud hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – (NOKUT)

Påbygg til bachelor 

Fagskoleutdanninger er i utgangspunktet avsluttende løp. Men det finnes noen muligheter til påbygg. Ved Høgskulen på Vestlandet kan du ta påbygg til bachelor som maskiningeniør og elektronikkingeniør. Ved Høyskolen for yrkesfag kan du ta bachelor i byggeplassledelse.   

Det finnes også private skoler som tilbyr både fagskole- og høgskoleutdanning flere steder i landet, slik som NKI, Fagskolen Kristiania og Noroff school of technology and digital media.

Det er også verdt å merke seg at på generelt grunnlag kan alle som har fullført 120 studiepoeng på fagskole søke seg videre til universitet eller høgskole fordi de da har fått generell studiekompetanse. Det enkelte lærestedet må vurdere hvor mye det kan gis fritak i basert på sammenligning av studieplanenes innhold.

Flere fagskoler samarbeider med utenlandske læresteder, en ordning som gjør at du kan ta bachelor i utlandet etter endt fagskoleutdanning i Norge. Les mer om dette på nettsidene til de enkelte fagskolene.

Sist oppdatert: 14. juni 2021