Forskjeller mellom fagskoler og høgskoler/universitet

Noen av forskjellene mellom fagskole og høgskole eller universitet er at fagskoleutdanningene ofte er kortere og mer yrkesrettede.

Noen forskjeller mellom fagskole og høgskole/universitet

 • Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning, hvor opptakskravet vanligvis er fagbrev, svennebrev eller tilsvarende realkompetanse. Det finnes også flere fagskoleutdanninger der du kan søke med generell studiekompetanse. Høgskole- eller universitetsstudier krever generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
   
 • Fagskoleutdanninger er kortere, fra et halvt til to år på fulltid er det vanlige. Til sammenligning tar en bachelorutdanning på fulltid ved en høgskole eller et universitet tre år, og en master som bygger på bachelor er ytterligere to år, altså fem år til sammen. 
   
 • Fagskoleutdanninger er bygd opp med et annet gradssystem. Fagskoleutdanning på opp til et halvt års varighet (30 studiepoeng) kalles "fagskolestudium", fagskoleutdanning av ett til halvannet års varighet (60-90 studiepoeng) gir graden «fagskolegrad», og fagskoleutdanning av to års varighet eller mer (minimum 120 studiepoeng) gir graden «høyere fagskolegrad». Høgskole og universitet har gradene bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad, i tillegg til profesjonsstudier som grunnskolelærerutdanning, medisin, psykologi og teologi.
   
 • Fagskoler er vanligvis mer direkte yrkesrettet enn høgskole eller universitet, og det er meningen at du skal kunne gå rett ut i jobb etter en fagskoleutdanning.
   
 • Fagskoler er mer desentralisert enn høgskoler og universitet, med et stort antall nett- og samlingsbaserte utdanninger, ofte tilgjengelig som deltidsutdanninger. Det betyr at fagskoleutdanninger ofte er tilpasset slik at man kan være i full jobb samtidig som man studerer. 

Se oversikt over alle godkjente fagskoletilbud hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – (NOKUT)

Påbygg til bachelor 

Fagskoleutdanninger er i utgangspunktet avsluttende løp. Det finnes likevel noen muligheter til påbygg. Ved Høgskulen på Vestlandet kan du ta påbygg til bachelor som maskiningeniør og elektronikkingeniør. Ved Høyskolen for yrkesfag kan du ta bachelor i byggeplassledelse.   

Det finnes også private skoler som tilbyr både fagskole- og høgskoleutdanning flere steder i landet, slik som NKI, Fagskolen Kristiania og Noroff school of technology and digital media.

Det er også verdt å merke seg at på generelt grunnlag kan alle som har fullført 120 studiepoeng på fagskole søke seg videre til universitet eller høgskole fordi de da har fått generell studiekompetanse. Det enkelte lærestedet må vurdere hvor mye det kan gis fritak i basert på sammenligning av studieplanenes innhold.

Flere fagskoler samarbeider med utenlandske læresteder, en ordning som gjør at du kan ta bachelor i utlandet etter endt fagskoleutdanning i Norge. Les mer om dette på nettsidene til de enkelte fagskolene.

Sist oppdatert: 18. januar 2024