Fylkesvåpen for Møre og Romsdal fylkeskommune Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Albert Emil Holten

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Ukentlig
Hele året
22. juni 2023

Avtalereferanse

Albert Holten
Møre og Romsdal fylkeskommune