Fylkesvåpen for Møre og Romsdal fylkeskommune Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

John Helge Strand

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Periodevis
Hele året
16. juni 2023

Avtalereferanse

John Helge Strand
Møre og Romsdal fylkeskommune