Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Per Arne Hansen

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Periodevis
Første termin, Andre termin
21. februar 2022

Avtalereferanse

Per Arne Hansen
Nordland Fylkeskommune