Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Yngve Danielsen

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Ukentlig
Første termin, Andre termin
28. februar 2022

Avtalereferanse

Yngve Danielsen
Nordland Fylkeskommune