Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Eva Jensen

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Ukentlig, Månedlig
Første termin, Andre termin
24. april 2021

Avtalereferanse

Eva Cathrine Jensen
Nordland Fylkeskommune