Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Anette Z. Tryggstad

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Periodevis
Første termin, Andre termin
31. desember 2020

Avtalereferanse

Inger Lill L Fredriksen
Nordland Fylkeskommune