Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Arnt-Hugo Pedersen

Bedriftsinformasjon

Gunnar Hoff

Avtaleinnhold

Periodevis
Første termin, Andre termin
16. oktober 2020

Avtalereferanse

Are Flatøy
Nordland Fylkeskommune