Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Nils Bryn/Asbjørn Løno/Dag Rune Bakke/Idar Dugstad

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Periodevis
Hele året
12. april 2020

Avtalereferanse

Ole Jonny Opkvitne
Vestland fylkeskommune