Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Grethe Langseth faglærer, Stine Mette Ersvik avdelingsleder

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Ukentlig, Periodevis
Hele året
21. juni 2021

Avtalereferanse

Grethe Langseth
Nordland Fylkeskommune