Fylkesvåpen for Nordland Fylkeskommune Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Kjetil Fagervik

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Periodevis
Hele året
1. januar 2025

Avtalereferanse

Ingebjørg Sandaa Bjørklund
Nordland Fylkeskommune