Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Anita Johansen - faglærer, Stine Ersvik- avdelingsleder

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Ukentlig
Hele året
21. juni 2021

Avtalereferanse

Grethe Langseth
Nordland Fylkeskommune