NKI favoritt ikon

Privat
4000 elevplasser
325 linjer
NKI bidrar til å bygge din kompetanse, og hjelper deg slik at du kommer dit du vil, på din måte.

Om skolen

NKI – Studier som tar deg videre

NKI er en norsk, ledende aktør innen nett- og stedbasert utdanning – med fokus på læring gjennom hele livet. Vi var først i Europa med å tilby nettundervisning, og legger til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder. Vår visjon er at alle studenter skal nå sine mål. For å få til dette, benytter vi oss av de beste tilbyderne av teknologi og læring, og jobber aktivt med innovasjon og kvalitetssikring av våre produkter og tjenester. Gjennom våre redaktører, produktansvarlige og pedagoger holder vi oss oppdaterte gjennom internasjonale kunnskapsfora. Vi tilbyr i dag over 200 forskjellige studier og kurs, og har i tillegg til nettstudier, skoler i Oslo, Trondheim og Bergen. Vi hjelper studentene med å nå sine mål, gjennom en fleksibel studiehverdag med tilpasset læring og oppfølging. Med utdanning fra NKI, blir du attraktiv på arbeidsmarkedet

Ring 67 58 88 00 for gratis studierådgivning - vi venter på deg!

Vårt kundesenter vil gjøre sitt beste for å hjelpe deg med ditt valg av utdanning mellom kl. 08-16 (man-fre).

Fagområder

 • Bygg, drift og teknikk
 • Helse, pedagogikk og oppvekst
 • Interiør og markedsføring
 • Ledelse, administrasjon og juridiske fag
 • Salg, service og reiseliv
 • Transport og logistikk
 • Videregående fag
 • Økonomi og regnskap

Nivåer

 • Fagskole
 • Fagskoleemner
 • Yrkesrettet utdanning/kurs
 • Generell studiekompetanse
 • Påbygging til studiekompetanse
 • Realfag og forkurs
 • Praksiskandidat
 • Yrkesfag og videregående skole

Her ligger skolen

Nedre Vollgate 8
0158 Oslo

Utdanninger

Tittel Studiested
Kjemi 2
 • NKI Nettstudier
Kommunikasjon
 • NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Barne- og ungdomsarbeider Vg2
 • NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Helse- og oppvekstfag Vg1
 • NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Helsearbeiderfag Vg2
 • NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Helseservicefag Vg2
 • NKI Nettstudier
Kontor- og administrasjonsfaget
 • NKI Nettstudier
Kontormedarbeider
 • NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg1
 • NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg2
 • NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg3
 • NKI Nettstudier
Ledelse og økonomisk styring
 • NKI Nettstudier
Ledelse varehandel
 • NKI Nettstudier
Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM)
 • NKI Nettstudier
Logistikkfaget
 • NKI Nettstudier
Logistikkfagskolen- arbeidsleder logistikk
 • NKI Nettstudier
Lønns- og personalskolen
 • NKI Nettstudier
Lønnsarbeid i Tripletex
 • NKI Nettstudier
Løyvekompetansekurs for person- og godstransport
 • NKI Nettstudier
Markedsføring og salg - Service og samferdsel Vg1
 • NKI Nettstudier
Markedsføring og salg for Salg, service og sikkerhet Vg2
 • NKI Nettstudier
Markedsføringsledelse
 • NKI Nettstudier
Matematikk 2P
 • NKI Nettstudier
Matematikk for teknisk tegning
 • NKI Nettstudier
Matematikk for vg1 yrkesfag
 • NKI Nettstudier
Matematikk P, studieforberedende Vg1
 • NKI Nettstudier
Matematikk R1
 • NKI Nettstudier
Matematikk R2
 • NKI Nettstudier
Matematikk S1
 • NKI Nettstudier
Matematikk S2
 • NKI Nettstudier
Matematikk T, studieforberedende Vg1
 • NKI Nettstudier
Matematikk Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse
 • NKI Nettstudier
Materiallære bygg
 • NKI Nettstudier
Medisin Grunnfag
 • NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær
 • NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær
 • NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær - Nett
 • NKI Nettstudier
Mekanikk
 • NKI Nettstudier
Mur for Byggteknikk Vg2
 • NKI Nettstudier
Naturfag Vg1 studieforberedende
 • NKI Nettstudier
Naturfag Vg1, Yrkesfaglig utdanningsprogram
 • NKI Nettstudier
Naturfag Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse
 • NKI Nettstudier
Norsk for Vg1 yrkesfag
 • NKI Nettstudier
Norsk for Vg2 yrkesfag
 • NKI Nettstudier
Norsk Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse
 • NKI Nettstudier
Norsk, studieforberedende
 • NKI Nettstudier
Office-pakken
 • NKI Nettstudier
Organisasjonspsykologi
 • NKI Nettstudier
Påbygging til studiekompetanse for deg som har fagbrev
 • NKI Nettstudier
Påbygging til studiekompetanse for deg som har tatt Vg1 og Vg2 yrkesfag
 • NKI Nettstudier
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Betong Vg2 NKI Nettstudier
Betong, mur og tre Vg1 NKI Nettstudier
Bilselger NKI Nettstudier
Bransjelære for byggfag Vg2 Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Bransjeteknikk - Løyve for person- og godstransport NKI Nettstudier
Bransjeteknikk - Yrkessjåfør/Logistikkoperatør Vg2 NKI Nettstudier
Bruk av PC-verktøy NKI Nettstudier
Byggeteknikk Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Data- og elektronikksystemer for Elfag Vg1 Elektro NKI Nettstudier
Data- og elektronikksystemer for Elfag Vg2 Elektro NKI Nettstudier
Digital markedsføring (del 1 og del 2) Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Digital markedsføring (del 1) Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Digital markedsføring (del 2) Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Digital markedsføring (del 3) Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Digital markedsføring komplett (del 1, 2 og 3) Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Elenergisystemer for Elfag Vg1 Elektro NKI Nettstudier
Elenergisystemer for Elfag Vg2 Elektro NKI Nettstudier
Engelsk, Bygg- og anleggsteknikk Vg1 NKI Nettstudier
Engelsk, Elektrofag Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Engelsk, Elektrofagene Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Engelsk, Helse og oppvekstfag Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Engelsk, Service og samferdsel Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Excel 2016: grunnleggende NKI Nettstudier
Excel 2016: viderekommen NKI Nettstudier
Forkurs bachelor ingeniør NKI Nettstudier
Forkurs ingeniør: Fysikk NKI Nettstudier
Forkurs ingeniør: Matematikk NKI Nettstudier
Fotokurs Kunst, kultur, design og håndverk NKI Nettstudier
Front Office Management Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Grunnkurs for gravferdskonsulenter Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Grunnleggende tegneteknikk Kunst, kultur, design og håndverk NKI Nettstudier
Helsefremmende arbeid for Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Helsefremmende arbeid for Helse- og oppvekstfag Vg1 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Helsefremmende arbeid for Helsearbeiderfag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Helsefremmende arbeid for Helseservicefag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
HMS for IK-system ansvarlig og saksbehandlere i organisasjoner med lavt risikonivå Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
HMS for IK-systemansvarlig og saksbehandlere Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
HMS for verneombud og ledere Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
HMS for verneombud og ledere i organisasjoner med lavt risikonivå NKI Nettstudier
HMS: Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud og ledere i horeca-bransjen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Innholdsmarkedsføring, web og analyse Media og kommunikasjon NKI Nettstudier
Interiørdesigner Kunst, kultur, design og håndverk NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Barne- og ungdomsarbeider Vg2 Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Helse- og oppvekstfag Vg1 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Helsearbeiderfag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Helseservicefag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Ledelse og økonomisk styring Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM) Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Lønnsarbeid i Tripletex Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Løyvekompetansekurs for person- og godstransport Andre fagskolestudier NKI Nettstudier

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Betong Vg2 NKI Nettstudier
Betong, mur og tre Vg1 NKI Nettstudier
Bilselger NKI Nettstudier
Bransjelære for byggfag Vg2 Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Bransjeteknikk - Løyve for person- og godstransport NKI Nettstudier
Bransjeteknikk - Yrkessjåfør/Logistikkoperatør Vg2 NKI Nettstudier
Bruk av PC-verktøy NKI Nettstudier
Byggeteknikk Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Data- og elektronikksystemer for Elfag Vg1 Elektro NKI Nettstudier
Data- og elektronikksystemer for Elfag Vg2 Elektro NKI Nettstudier
Digital markedsføring (del 1 og del 2) Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Digital markedsføring (del 1) Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Digital markedsføring (del 2) Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Digital markedsføring (del 3) Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Digital markedsføring komplett (del 1, 2 og 3) Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Elenergisystemer for Elfag Vg1 Elektro NKI Nettstudier
Elenergisystemer for Elfag Vg2 Elektro NKI Nettstudier
Engelsk, Bygg- og anleggsteknikk Vg1 NKI Nettstudier
Engelsk, Elektrofag Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Engelsk, Elektrofagene Vg2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Engelsk, Helse og oppvekstfag Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Engelsk, Service og samferdsel Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Excel 2016: grunnleggende NKI Nettstudier
Excel 2016: viderekommen NKI Nettstudier
Forkurs bachelor ingeniør NKI Nettstudier
Forkurs ingeniør: Fysikk NKI Nettstudier
Forkurs ingeniør: Matematikk NKI Nettstudier
Fotokurs Kunst, kultur, design og håndverk NKI Nettstudier
Front Office Management Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Grunnkurs for gravferdskonsulenter Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Grunnleggende tegneteknikk Kunst, kultur, design og håndverk NKI Nettstudier
Helsefremmende arbeid for Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Helsefremmende arbeid for Helse- og oppvekstfag Vg1 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Helsefremmende arbeid for Helsearbeiderfag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Helsefremmende arbeid for Helseservicefag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
HMS for IK-system ansvarlig og saksbehandlere i organisasjoner med lavt risikonivå Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
HMS for IK-systemansvarlig og saksbehandlere Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
HMS for verneombud og ledere Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
HMS for verneombud og ledere i organisasjoner med lavt risikonivå NKI Nettstudier
HMS: Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud og ledere i horeca-bransjen Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Innholdsmarkedsføring, web og analyse Media og kommunikasjon NKI Nettstudier
Interiørdesigner Kunst, kultur, design og håndverk NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Barne- og ungdomsarbeider Vg2 Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Helse- og oppvekstfag Vg1 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Helsearbeiderfag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Helseservicefag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Ledelse og økonomisk styring Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM) Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Lønnsarbeid i Tripletex Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Løyvekompetansekurs for person- og godstransport Andre fagskolestudier NKI Nettstudier