NKI favoritt ikon

Privat
4000 elevplasser
325 linjer
NKI bidrar til å bygge din kompetanse, og hjelper deg slik at du kommer dit du vil, på din måte.

Om skolen

NKI – Studier som tar deg videre

NKI er en norsk, ledende aktør innen nett- og stedbasert utdanning – med fokus på læring gjennom hele livet. Vi var først i Europa med å tilby nettundervisning, og legger til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder. Vår visjon er at alle studenter skal nå sine mål. For å få til dette, benytter vi oss av de beste tilbyderne av teknologi og læring, og jobber aktivt med innovasjon og kvalitetssikring av våre produkter og tjenester. Gjennom våre redaktører, produktansvarlige og pedagoger holder vi oss oppdaterte gjennom internasjonale kunnskapsfora. Vi tilbyr i dag over 200 forskjellige studier og kurs, og har i tillegg til nettstudier, skoler i Oslo, Trondheim og Bergen. Vi hjelper studentene med å nå sine mål, gjennom en fleksibel studiehverdag med tilpasset læring og oppfølging. Med utdanning fra NKI, blir du attraktiv på arbeidsmarkedet

Ring 67 58 88 00 for gratis studierådgivning - vi venter på deg!

Vårt kundesenter vil gjøre sitt beste for å hjelpe deg med ditt valg av utdanning mellom kl. 08-16 (man-fre).

Fagområder

 • Bygg, drift og teknikk
 • Helse, pedagogikk og oppvekst
 • Interiør og markedsføring
 • Ledelse, administrasjon og juridiske fag
 • Salg, service og reiseliv
 • Transport og logistikk
 • Videregående fag
 • Økonomi og regnskap

Nivåer

 • Fagskole
 • Fagskoleemner
 • Yrkesrettet utdanning/kurs
 • Generell studiekompetanse
 • Påbygging til studiekompetanse
 • Realfag og forkurs
 • Praksiskandidat
 • Yrkesfag og videregående skole

Her ligger skolen

Nedre Vollgate 8
0158 Oslo

Utdanninger

Tittel Studiested
Kirketjenerskolen 2
 • NKI Nettstudier
Kjemi 1
 • NKI Nettstudier
Kjemi 2
 • NKI Nettstudier
Kommunikasjon
 • NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Barne- og ungdomsarbeider Vg2
 • NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Helse- og oppvekstfag Vg1
 • NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Helsearbeiderfag Vg2
 • NKI Nettstudier
Kommunikasjon og samhandling for Helseservicefag Vg2
 • NKI Nettstudier
Kontor- og administrasjonsfaget
 • NKI Nettstudier
Kontormedarbeider
 • NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg1
 • NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg2
 • NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg3
 • NKI Nettstudier
Ledelse og økonomisk styring
 • NKI Nettstudier
Ledelse varehandel
 • NKI Nettstudier
Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM)
 • NKI Nettstudier
Logistikkfaget
 • NKI Nettstudier
Logistikkfagskolen- arbeidsleder logistikk
 • NKI Nettstudier
Lønns- og personalskolen
 • NKI Nettstudier
Lønnsarbeid i Tripletex
 • NKI Nettstudier
Løyvekompetansekurs for person- og godstransport
 • NKI Nettstudier
Markedsføring og salg - Service og samferdsel Vg1
 • NKI Nettstudier
Markedsføring og salg for Salg, service og sikkerhet Vg2
 • NKI Nettstudier
Markedsføringsledelse
 • NKI Nettstudier
Matematikk 2P
 • NKI Nettstudier
Matematikk for teknisk tegning
 • NKI Nettstudier
Matematikk for vg1 yrkesfag
 • NKI Nettstudier
Matematikk P, studieforberedende Vg1
 • NKI Nettstudier
Matematikk R1
 • NKI Nettstudier
Matematikk R2
 • NKI Nettstudier
Matematikk S1
 • NKI Nettstudier
Matematikk S2
 • NKI Nettstudier
Matematikk T, studieforberedende Vg1
 • NKI Nettstudier
Matematikk Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse
 • NKI Nettstudier
Materiallære bygg
 • NKI Nettstudier
Medisin Grunnfag
 • NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær
 • NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær
 • NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær - Nett
 • NKI Nettstudier
Mekanikk
 • NKI Nettstudier
Mur for Byggteknikk Vg2
 • NKI Nettstudier
Naturfag Vg1 studieforberedende
 • NKI Nettstudier
Naturfag Vg1, Yrkesfaglig utdanningsprogram
 • NKI Nettstudier
Naturfag Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse
 • NKI Nettstudier
Norsk for Vg1 yrkesfag
 • NKI Nettstudier
Norsk for Vg2 yrkesfag
 • NKI Nettstudier
Norsk Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse
 • NKI Nettstudier
Norsk, studieforberedende
 • NKI Nettstudier
Office-pakken
 • NKI Nettstudier
Organisasjonspsykologi
 • NKI Nettstudier
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Kommunikasjon og samhandling for Helseservicefag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Kontor- og administrasjonsfaget Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Kontormedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg1 Livsstil og velvære NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg2 Livsstil og velvære NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg3 Livsstil og velvære NKI Nettstudier
Ledelse og økonomisk styring Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Ledelse varehandel Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM) Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Logistikkfaget Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Lønnsarbeid i Tripletex Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Løyvekompetansekurs for person- og godstransport Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Markedsføring og salg - Service og samferdsel Vg1 Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Markedsføring og salg for Salg, service og sikkerhet Vg2 Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Markedsføringsledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Matematikk 2P Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk for teknisk tegning Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk for vg1 yrkesfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk P, studieforberedende Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk R1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk R2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk S1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk S2 NKI Nettstudier
Matematikk T, studieforberedende Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Materiallære bygg Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær - Nett Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Mekanikk Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Mur for Byggteknikk Vg2 Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Naturfag Vg1 studieforberedende Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Naturfag Vg1, Yrkesfaglig utdanningsprogram Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Naturfag Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Norsk for Vg1 yrkesfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Norsk for Vg2 yrkesfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Norsk Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Norsk, studieforberedende Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Office-pakken Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Organisasjonspsykologi Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Påbygging til studiekompetanse for deg som har fagbrev Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Påbygging til studiekompetanse for deg som har tatt Vg1 og Vg2 yrkesfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Påbygging til studiekompetanse for deg som har tatt Vg3 yrkesfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Pedagogisk assistent Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Pleieassistent (Helseassistent) Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Praktisk personalledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Regnskap - Innføringskurs Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Regnskap - Videregående kurs Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Rekruttering og utvelgelse i praksis Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Revenue Management NKI Nettstudier

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Kommunikasjon og samhandling for Helseservicefag Vg2 Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Kontor- og administrasjonsfaget Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Kontormedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg1 Livsstil og velvære NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg2 Livsstil og velvære NKI Nettstudier
Kroppsøving Vg3 Livsstil og velvære NKI Nettstudier
Ledelse og økonomisk styring Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Ledelse varehandel Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM) Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Logistikkfaget Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Lønnsarbeid i Tripletex Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Løyvekompetansekurs for person- og godstransport Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Markedsføring og salg - Service og samferdsel Vg1 Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Markedsføring og salg for Salg, service og sikkerhet Vg2 Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Markedsføringsledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Matematikk 2P Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk for teknisk tegning Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk for vg1 yrkesfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk P, studieforberedende Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk R1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk R2 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk S1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk S2 NKI Nettstudier
Matematikk T, studieforberedende Vg1 Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Matematikk Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Materiallære bygg Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Medisinsk sekretær - Nett Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Mekanikk Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Mur for Byggteknikk Vg2 Bygg og anlegg NKI Nettstudier
Naturfag Vg1 studieforberedende Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Naturfag Vg1, Yrkesfaglig utdanningsprogram Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Naturfag Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Norsk for Vg1 yrkesfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Norsk for Vg2 yrkesfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Norsk Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Norsk, studieforberedende Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Office-pakken Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Organisasjonspsykologi Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Påbygging til studiekompetanse for deg som har fagbrev Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Påbygging til studiekompetanse for deg som har tatt Vg1 og Vg2 yrkesfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Påbygging til studiekompetanse for deg som har tatt Vg3 yrkesfag Andre fagskolestudier NKI Nettstudier
Pedagogisk assistent Oppvekst og miljø NKI Nettstudier
Pleieassistent (Helseassistent) Helse-, sosial- og omsorgsfag NKI Nettstudier
Praktisk personalledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Regnskap - Innføringskurs Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Regnskap - Videregående kurs Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Rekruttering og utvelgelse i praksis Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv NKI Nettstudier
Revenue Management NKI Nettstudier