Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.

 

Høgskolen i Innlandet

Telefon: 62 43 00 00

Studiesteder:

  • Blæstad
  • Elverum
  • Evenstad
  • Hamar
  • Lillehammer
  • Rena
  • Desentralisert - Kongsvinger
  • Desentralisert - Oslo
  • Annet studiested

Utdanningstilbud

Det er 128 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted
Add-on programme in Virtual Reality and Augmented Reality Årsenhet og kortere Hamar
Ammeveiledning Årsenhet og kortere Desentralisert - Oslo
Arbeidsrett Årsenhet og kortere Lillehammer
Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen Årsenhet og kortere Hamar
Beslutninger og tiltak i barnevernet Årsenhet og kortere Lillehammer
Bærekraftig samfunn Årsenhet og kortere Lillehammer
Digital sikkerhetskultur Årsenhet og kortere Lillehammer
Digitaliseringsskolen for næringslivet Årsenhet og kortere Lillehammer
Engelsk 1 for grunnskolen trinn 1-7 Årsenhet og kortere Hamar
Engelsk 2 for grunnskolen trinn 1-7 Årsenhet og kortere Hamar
Engelsk 2 for grunnskolen trinn 5-10 Årsenhet og kortere Hamar
Examen philosophicum Årsenhet og kortere Hamar
Filmmusikk-komposisjon Årsenhet og kortere Lillehammer
Forebyggende arbeid med utsatte barn og unge Årsenhet og kortere Lillehammer
Funksjonshemming og samfunn Årsenhet og kortere Lillehammer
Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid Årsenhet og kortere Elverum
Halvårsstudium i kunnskapsledelse Årsenhet og kortere Desentralisert - Kongsvinger
Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap Årsenhet og kortere Rena
Helse, funksjonssvikt og mestring i eldre år Årsenhet og kortere Elverum
Helselederutdanning Årsenhet og kortere Annet studiested