Utdanningstilbud

Viser 39 utdanninger
Tittel Studienivå Sted
Arbeidsrett Årsenhet og kortere Lillehammer
Beslutninger og tiltak i barnevernet Årsenhet og kortere Lillehammer
Bærekraftig samfunn Årsenhet og kortere Lillehammer
Digital sikkerhetskultur Årsenhet og kortere Lillehammer
Digitaliseringsskolen for næringslivet Årsenhet og kortere Lillehammer
Filmmusikk-komposisjon Årsenhet og kortere Lillehammer
Forebyggende arbeid med utsatte barn og unge Årsenhet og kortere Lillehammer
Funksjonshemming og samfunn Årsenhet og kortere Lillehammer
Helserett Årsenhet og kortere Lillehammer
Integrert karriereveiledning Årsenhet og kortere Lillehammer
Internasjonal filmhistorie Årsenhet og kortere Lillehammer
Karriereveiledning Årsenhet og kortere Lillehammer
Karriereveiledning - karrierekompetanse og karrierelæring Årsenhet og kortere Lillehammer
Kommunikasjonsrådgiverstudiet Årsenhet og kortere Lillehammer
Ledelse, myndiggjøring og prosjekt (LeMP) Årsenhet og kortere Lillehammer
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen Årsenhet og kortere Lillehammer
Metoder og arbeidsmåter i arbeidsinkludering Årsenhet og kortere Lillehammer
Miljøarbeid og miljøterapi Årsenhet og kortere Lillehammer
Myndiggjørende ledelse Årsenhet og kortere Lillehammer
Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren Årsenhet og kortere Lillehammer

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.