Utdanningstilbud

Viser 22 utdanninger
Tittel Studienivå Sted
Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid Årsenhet og kortere Elverum
Helse, funksjonssvikt og mestring i eldre år Årsenhet og kortere Elverum
Innføring i psykisk helsearbeid Årsenhet og kortere Elverum
Kognitiv terapi Årsenhet og kortere Elverum
Motiverende intervju Årsenhet og kortere Elverum
Psykisk helse og utvikling hos barn og unge Årsenhet og kortere Elverum
Pårørendearbeid i helsesektoren Årsenhet og kortere Elverum
Relasjoner og læring i et traumesensitivt perspektiv Årsenhet og kortere Elverum
Støtte etter krise Årsenhet og kortere Elverum
Trener 2 Årsenhet og kortere Elverum
Trener 3 Årsenhet og kortere Elverum
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Elverum) Årsenhet og kortere Elverum
Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenesten Årsenhet og kortere Elverum
Videreutdanning i diabetes Årsenhet og kortere Elverum
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Årsenhet og kortere Desentralisert - Kongsvinger, Elverum
Videreutdanning i kreftsykepleie Årsenhet og kortere Elverum
Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer Årsenhet og kortere Elverum
Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid Årsenhet og kortere Elverum
Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse Årsenhet og kortere Elverum
Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser Årsenhet og kortere Elverum

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.