Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere fagområder. Vi tilbyr rundt 40 ulike studieprogram ved våre studiesteder i Molde og Kristiansund, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi. Vi har i dag rundt 3800 studenter, og vi vokser stadig.

Som student hos oss vil du få en utdanning som er tilpasset arbeidslivets behov for kompetanse, og gjennom utplassering, praksisperioder eller oppgaveskriving for nærinsglivet vil du bli attraktiv i arbeidsmarkedet.  Alle våre studieprogram på bachelornivå har utvekslingsavtaler med utenlandske læresteder og 10% av studentene på campus er internasjonale studenter.

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Telefon: 71 21 40 00

Studiesteder:

  • Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Utdanningstilbud

Det er 24 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
ADM411N Innovasjon og entreprenørskap Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
IBE102 Webutvikling Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
IBE110 Information Technology Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
IBE151N Practical Programming Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
IBE211 Databaser Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
IBE405N Smart mobilitet Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
IDR110N Idrett og bærekraft Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
LOG200N Logistikk for additiv produksjon Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
LOG505N Innkjøpsledelse og forhandling Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
LOG510 Verdikjedeanalyse Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
LOG525N Kvalitetsledelse og LEAN Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
MAR100N Introduksjon til marine næringer Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
MAT100N Matematikk Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
MAT110N Statistikk 1 Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
MAT300N Praktisk statistikk Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
SCM110N Innføring i SCM Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
SCM200N Lager- og produksjonsplanlegging Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Voldsrisikovurdering og håndtering av mennesker med psykiske lidelser Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Årsstudium i bedriftsøkonomi Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle