Likestilling i norsk arbeidsliv

Her kan du sjå korleis kjønnsbalansen er i dei 400 vanlegaste yrka i Noreg. 

•  Om verktøyet

Kilde: Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret