Likestilling i norsk arbeidsliv

Hvor stor andel er kvinner og hvor stor andel er menn i de vanligste yrkene i Norge? På denne siden kan du sammenligne 400 yrker. Du kan også se hvor mange menn og kvinner over og under 40 år som jobber i disse yrkene, slik at du kan se om det er i ferd med å bli mer likestilt. Les mer om denne likestillingsstatistikken.

Kilde: Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret