× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING

Organisasjonsnummer: 983160204

Om bedriften

10 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Valkendorfsgaten 1A
5012 BERGEN
Vestland

Kontaktinformasjon

Tlf: 55 90 72 50
www.ebavest.no

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AASEBØ MURSERVICE AS Betongfaget
ALLBYGG AS Betongfaget
VALENZA FORSKALING AS Betongfaget
ARKOBYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
AVINOR AS AVD BERGEN LUFTHAVN Byggdrifterfaget
BACKE BERGEN AS Betongfaget
BACKER AS Byggdrifterfaget
BERGEN ENTREPRENØR AS Betongfaget
BERGEN MULTISERVICE AS Tømrerfaget
BERGENHUS BYGG OG ANLEGG AS Betongfaget
BERGTUN FJELL OG BETONGARBEID AS Betongfaget
BETONGENTREPRENØREN AS Betongfaget
BETONGENTREPRENØREN SUNDT & MORSTØL AS Betongfaget
BETONGGULV AS Betongfaget
BYGG OG SNEKKERMESTER BIRGER MORSTØL AS Tømrerfaget
BIRKENES FORSKALING AS Betongfaget
BMP DRIFT AS Murerfaget
Tømrerfaget
BOB EIENDOMSTJENESTER OG RÅDGIVNING AS Byggdrifterfaget
BRØDRENE ULVESETH AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
BS VEST AS Tømrerfaget
BULDER VERKSTED AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
Bilfaget, tunge kjøretøy
Reservedelsfaget
BYGG OG MURPARTNER BERGEN AS Murerfaget
Tømrerfaget
BYGGMESTER GRINDEVOLL AS Tømrerfaget
BYGGMESTER JENSEN & SØNNER AS Tømrerfaget
BYGGSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
BYSTØL ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Vei- og anleggsfaget
BØRNES BYGG AS Tømrerfaget
COF SERVICE AS Tømrerfaget
CON-FORM BERGEN AS Betongfaget
CONSTO BERGEN AS Betongfaget
CONSTRUCTA ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Murerfaget
Tømrerfaget
DONAR AS Betongfaget
Tømrerfaget
EIDSVÅG ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
ENGELSEN ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
ENGELSEN BYGG AS Tømrerfaget
ENGELSEN ENTREPRENØR AS Betongfaget
ENTREPRENØR MAGNAR SIVERTSEN AS Betongfaget
FRONTA AS Tømrerfaget
LANDMARK MASKIN STORD AS Anleggsmaskinførerfaget
FRYDENBØ EIENDOMSDRIFT AS Byggdrifterfaget
GC RIEBER EIENDOM DRIFT AS Byggdrifterfaget
GH BETONGENTREPRENØR AS Betongfaget
GLASS & BYGGTEKNIKK AS Glassfaget
Tømrerfaget
MORTEN HALHJEM BYGG AS Tømrerfaget
HANSEN & EKNES AS Betongfaget
HARTWIG BYGG AS Tømrerfaget
HL REHAB AS Betongfaget
HYLLAND AS Betongfaget
Høyer Odda AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Tømrerfaget
ISS FACILITY SERVICES AS Byggdrifterfaget
J TANGERÅS MURERSERVICE AS Betongfaget
LAB ENTREPRENØR AS Betongfaget
LAGUNEN SENTERFORENING Byggdrifterfaget
LEKVEN BYGG OG EIENDOM AS Betongfaget
MESTA AS Anleggsmaskinførerfaget
MOELVEN MODUS AS AVD BERGEN Tømrerfaget
MULTI ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
MURMESTER HILLEREN AS Murerfaget
NCC NORGE AS AVD BERGEN Betongfaget
NCC INDUSTRY AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Asfaltfaget
Fjell- og bergverksfaget
NCC NORGE AS AVD ANLEGG VEST Betongfaget
NILSEN & STURE BETONG AS Betongfaget
NIRO GRUPPEN AS Byggdrifterfaget
O L KYTHE AS Betongfaget
OBAS VEST AS Betongfaget
Tømrerfaget
VESTLAND BYGG & ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
OS BYGG AS Tømrerfaget
OS MASKINSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
PEAB ANLEGG AS AVD BERGEN Betongfaget
RECOVER NORDIC BERGEN Tømrerfaget
RENTA AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
SIMONSEN DØR, VINDU OG REHABILITERING Tømrerfaget
SKANSKA NORGE AS AVD BERGEN Betongfaget
Tømrerfaget
H. SKARHOLM AS Betongfaget
SKJØNHAUG BETONG AS Betongfaget
STIFTELSEN BRYGGEN Tømrerfaget
STOLTZ ENTREPRENØR AS Betongfaget
Murerfaget
STORMBYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
STRAND AS Betongfaget
SVEINUNG BORGEN AS Betongfaget
TOMA EIENDOMSDRIFT AS AVD BERGEN Byggdrifterfaget
TOPPE BORETTSLAG Byggdrifterfaget
ENTREPRENØR ARVID TVEDT AS Betongfaget
TØRR BOLIG AS Tømrerfaget
UNIVERSITETET I BERGEN Byggdrifterfaget
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
VEST HAGESERVICE AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
WK BYGG AS Tømrerfaget
YIT INFRA NORGE AS Betongfaget
SWEROCK AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Asfaltfaget
Betongfaget
Fjell- og bergverksfaget
ÅDNEKVAM MASKIN OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
7FJELL ENTREPRENØR AS Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.