Nittedal i VikenVirksomhetsnummer 991792643

SITE SERVICE AS AVD NITTEDAL

Tilhører hovedenheten

Godkjent*

gjennom hovedenheten
 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Antall ansatte:
  132
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon

Yrker registrert på bedriften:

Byggingeniør
Dataelektroniker
Dataingeniør
Elektriker
Elektroingeniør
HMS-ingeniør
IT-driftstekniker
Ingeniør

Kontakt

SITE SERVICE AS AVD NITTEDAL

Besøksadresse
Industriveien 18 1481 Nittedal
icon

Godkjenninger og lærlinger

SITE SERVICE AS AVD NITTEDAL ser ikke ut til å være en lærebedrift. Les om hvordan bli en lærebedrift her.

* det finnes godkjenning hos hovedenheten
SITE SERVICE AS

Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en læreplass.

Hovedenheten har 6 lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Jernbane- og sporveisdrift - elektriske lavspenningsanlegg
   • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
   • Prosjektering av elektriske anlegg