POWER NORGE AS

Organisasjonsnummer: 977047838
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 516 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Solheimveien 6
1461 LØRENSKOG
Viken

Kontaktinformasjon

Tlf: 67 92 70 00
power.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Organisasjonsnummer 977047838 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 977047838 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD LAGUNEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR SERVICE OG SAMFERDSEL I HORDALAND Vestland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD LAGUNEN Vestland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD ASANE Vestland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD STJORDAL LÆRLINGEKOMPANIET I TRØNDELAG Trøndelag
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD BODO LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD VESTBY Viken
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD SLEPENDEN Viken
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD LØRENSKOG SERVICE OG SAMFERDSEL OPPLÆRINGSKONTOR SA Viken
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD MOSS 2 LÆRLINGEKOMPANIET ØST. OPPLÆRINGSKONTORET FOR RESTAURANT-, MAT OG SERVICEFAG ØSTFOLD - FOLLO Viken
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD GRAN DIN OPPLÆRING AS Innlandet
Vg3 Dataelektronikerfaget POWER NORGE AS AVD SKI Viken
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD SKI Viken
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD KNARVIK OPPLÆRINGSKONTORET FOR SERVICE OG SAMFERDSEL I HORDALAND Vestland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD JESSHEIM SERVICE OG SAMFERDSEL OPPLÆRINGSKONTOR SA Viken
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD JESSHEIM Viken
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD HORTEN SERVICE OG SAMFERDSEL OPPLÆRINGSKONTOR SA Vestfold og Telemark
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD HORTEN YRKESKOMPETANSE I VESTFOLD Vestfold og Telemark
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD COLOSSEUM SERVICE OG SAMFERDSEL OPPLÆRINGSKONTOR SA Oslo
Vg3 Dataelektronikerfaget POWER NORGE AS AVD COLOSSEUM Oslo
Vg3 Dataelektronikerfaget POWER NORGE AS AVD CITY Oslo
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD MOA Møre og Romsdal
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD NAMSOS LÆRLINGEKOMPANIET I TRØNDELAG Trøndelag
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD BERGEN SENTRUM OPPLÆRINGSKONTORET FOR SERVICE OG SAMFERDSEL I HORDALAND Vestland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD VESTKANTEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR SERVICE OG SAMFERDSEL I HORDALAND Vestland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD FORUS OPPLÆRINGSKONTORET FOR SALG OG SERVICE I ROGALAND BA Rogaland
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD TILLER OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORTFAG TRØNDELAG SA Trøndelag
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD SKIEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR SALG, SERVICE, RESTAURANT OG MATFAG I TELEMARK Vestfold og Telemark
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD SARPSBORG Viken
Vg3 Dataelektronikerfaget POWER NORGE AS AVD ALNABRU Oslo
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD ALNABRU Oslo
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD KRISTIANSAND OPPLÆRINGSKONTORET FOR MAT OG SERVICEFAG AGDER Agder
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD FREDRIKSTAD Viken
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD LILLEHAMMER OPPLÆRINGSKONTORET FOR HANDEL HÅNDVERK OG INDUSTRI AS Innlandet
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD LILLEHAMMER OPPLÆRINGSKONTORET FOR HANDEL HÅNDVERK OG INDUSTRI AS Innlandet
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD LEVANGER LÆRLINGEKOMPANIET I TRØNDELAG Trøndelag
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD LEVANGER Trøndelag
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD SANDEFJORD YRKESKOMPETANSE I VESTFOLD Vestfold og Telemark
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD HONEFOSS Viken
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD ARENDAL OPPLÆRINGSKONTORET FOR MAT OG SERVICEFAG AGDER Agder
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD LOKKEMYRA Møre og Romsdal
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD BREIVIKA ALESUND Møre og Romsdal
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD MJONDALEN Viken
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD STROMMEN SERVICE OG SAMFERDSEL OPPLÆRINGSKONTOR SA Viken
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD STROMMEN SERVICE OG SAMFERDSEL OPPLÆRINGSKONTOR SA Viken
Salgsfaget (opplæring i bedrift) POWER NORGE AS AVD STROMMEN Viken

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 977047838 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole Bedrift
Voss gymnas
Kontakt: Guri Våge Mossige/Leif Sigurd Nesheim/Øyvind Naustdal
POWER NORGE AS AVD VOSS Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.