Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 209660

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

1. mai 2024.

Om studiet

Dette er en samlingsbasert utdanning på heltid. Studiet gir deg en solid utdanning med mastergrad, som kvalifiserer deg til å jobbe med barn og ungdom og bli en nøkkelperson i deres skolehverdag, læring og utvikling.

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 er en femårig utdanning på masternivå og gir kompetanse til å undervise på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Det er en allsidig utdanning som gjør deg kvalifisert til å søke på en rekke ulike jobber, også utenfor utdanningssektoren. Lærere finnes på både private og offentlige arbeidsplasser, innen næringsliv og ledelse, kommunikasjon og teknologibransjen.

Utdanningen gir deg faglig fordypning innenfor flere fagområder, og mest sentralt står pedagogikkfaget. Kunnskap om pedagogikk og elevkunnskap er et verktøy til å forstå andre mennesker, og hvordan de tenker og fungerer. Denne kompetansen, kombinert med fagfordypning gjør at du ved endt utdanning vil ha god forståelse for hva som definerer god undervisning og hva den enkelte elev har behov for å lykkes i sin skolegang.

Som grunnskolelærer skal du tilrettelegge for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge. Det betyr at du skal forberede, gjennomføre og vurdere undervisningen på bakgrunn av gjeldende læreplaner og skolens verdigrunnlag. Lærerrollen inneholder mye mer enn bare å undervise i fag. Læreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elevs personlige utvikling – både faglig og sosialt. Den gode lærere gjør en forskjell for hele klassens læring og for den enkelte elev.

Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for verdens viktigste yrke.

Obligatorsiskefag og valgfag

Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag. I tillegg skal studentene velge ytterligere 2 - 3 undervisningsfag. Studentene velger to av følgende undervisningsfag: matematikk eller norsk og engelsk eller naturfag. Høstsemesteret i tredje studieår kan studentene velge mellom et tredje undervisningsfag, internasjonalt semester eller et skolerelevant fag som spill, animasjon og læring. Profesjonsrettet pedagogikk, kroppsøving og mat og helse kan velges fra campusutdanningen.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak eller særskilt vurdering.

Opptakskrav:

Det er to alternative måter å dekke opptakskravet på.
Du må enten dokumentere:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 35 skolepoeng.

eller

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Det er ikke mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse til dette studiet på grunn av krav om skolepoeng.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Matematikkurs for søkere til lærerutdanning

Dette er et tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanninger. Kurset er nettbasert, med oppstart våren 2024. Kurset krever at du selv melder deg til privatisteksamen innen 1.februar

Les mer om kurset på USN sine nettsider.

Poenggrenser

Studiet er nytt i 2024 og vi har derfor ingen tidligere poenggrenser å vise til.

Videre studier

Høgskolen i Innlandet tilbyr en rekke etter- og videreutdanninger for lærere i grunnskolen.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle skole.

I høstsemesteret i tredje studieår kan du reise på studieutveksling og ta emner hos våre partneruniversiteter. Du kan for eksempel ta fremmedspråk i Frankrike, Spania eller Tyskland, eller du kan studere engelsk eller andre fag i Storbritannia, USA eller Australia. Det finnes også gode fagtilbud hos mange av høgskolens Erasmus-partnere, for eksempel i Danmark og Belgia.

Du kan også reise på et praksisopphold hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet i studiets sjette semester, for eksempel i Namibia, Tanzania eller en rekke land i Europa. I åttende semester kan du reise på praksis til Zambia.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Grunnskolelæreutdanning for trinn 5-10, samlingsbasert

Alle utdanninger innen