Forskjeller på fagskole og høgskole/universitet

Utdanninger på fagskole ofte er kortere og mer yrkesrettede enn på høgskole eller universitet. Men det er også andre forskjeller.

Noen forskjeller mellom fagskole og høgskole/universitet

 • Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning, hvor opptakskravet vanligvis er fagbrev, svennebrev eller tilsvarende realkompetanse. Det finnes også flere fagskoleutdanninger der du kan søke med generell studiekompetanse. Høgskole- eller universitetsstudier krever generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
   
 • Fagskoleutdanninger er korte, fra et halvt til to år på fulltid er det vanlige. Til sammenligning tar en bachelorutdanning ved en høgskole eller et universitet tre år, og en master som bygger på bachelor tar ytterligere to år, altså fem år til sammen. 
   
 • Fagskoleutdanninger er bygd opp med et eget gradssystem:
  - opp til et halvt års varighet (30 studiepoeng) kalles «fagskolestudium»
  - ett til halvannet års varighet (60-90 studiepoeng) gir deg «fagskolegrad»
  - to års varighet eller mer (minimum 120 studiepoeng) gir deg «høyere fagskolegrad».
   
 • Høgskole og universitet har i stedet:
  -bachelorgrad
  -mastergrad
  -doktorgrad
  i tillegg til profesjonsstudier som grunnskolelærerutdanning, medisin, psykologi og teologi.
   
 • Fagskoler er vanligvis mer direkte yrkesrettet enn høgskole og universitet, og det er meningen at du skal kunne gå rett ut i jobb etter en fagskoleutdanning. Her kan du se en oversikt over fagskoleutdanninger basert på forskjellige interesser. 
   
 • Fagskole er mer desentralisert enn høgskole og universitet. Det finnes et stort antall nett- og samlingsbaserte utdanninger, ofte tilgjengelig som deltidsstudier. Det betyr at fagskoleutdanninger ofte er tilpasset slik at man kan være i full jobb samtidig. 
   

Påbygg til bachelor 

Fagskoleutdanninger er i utgangspunktet avsluttende løp. Men det finnes noen muligheter til påbygg. Ved Høgskulen på Vestlandet kan du ta påbygg til bachelor som maskiningeniør og elektronikkingeniør. Ved Høyskolen for yrkesfag kan du ta bachelor i byggeplassledelse.   

Det finnes også private skoler som tilbyr både fagskole- og høgskoleutdanning flere steder i landet, slik som NKI, Kristiania og Noroff School of Technology and Digital Media.

Generelt kan alle som har fullført 120 studiepoeng på fagskole søke seg videre til universitet eller høgskole, fordi de da har generell studiekompetanse. Det enkelte lærestedet sammenligner innholdet studieplanene og vurderer hva du kan få fritak for.

Flere fagskoler samarbeider med utenlandske læresteder, som gjør at du kan ta bachelor i utlandet etter endt fagskoleutdanning i Norge. Les mer om dette på nettsidene til de enkelte fagskolene.

Sist oppdatert: 27. juni 2024