Fylkesvåpen for Nordland fylkeskommune Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Harry Strøm

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Ukentlig
Hele året
19. desember 2030

Avtalereferanse

Laila Juliussen
Nordland fylkeskommune