Sørreisa i Troms og FinnmarkVirksomhetsnummer 974094002

MYRE ELEKTRO TEKNIKK AS

Tilhører hovedenheten
Forklaring

Denne bedriften er eneste underenhet av en godkjent lærebedrift. I praksis er denne derfor også godkjent.

Godkjent*

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  19
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Elektrisk installasjonsarbeid

Yrker registrert på bedriften:

Elektriker
Hjelpearbeider innen industri og produksjon
Leder
Regnskapsfører
Økonom

Kontakt

MYRE ELEKTRO TEKNIKK AS

Besøksadresse
Vikaveien 51 9310 Sørreisa
Postadresse
Vikaveien 51 9310 SØRREISA
Telefonnummer
77 86 34 00

Godkjenninger og lærlinger

MYRE ELEKTRO TEKNIKK AS ser ikke ut til å være en lærebedrift. Les om hvordan bli en lærebedrift her.

* det finnes godkjenning hos hovedenheten
MYRE ELEKTRO TEKNIKK AS

Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en læreplass.

Hovedenheten har 4 lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap MYRE ELEKTRO TEKNIKK AS.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Forsyningsanlegg - lavspenning
   • Heis- og løfteinnretninger - elektriske anlegg
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Ledningsanlegg - lavspenning
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Sykehus - elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk
   • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
   • Kontroll av andres elektriske anlegg
   • Prosjektering av elektriske anlegg