ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING

Organisasjonsnummer: 983160204

Om bedriften

10 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Valkendorfsgaten 1A
5012 BERGEN
Vestland

Kontaktinformasjon

Tlf: 55 90 72 50
www.ebavest.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AASEBØ MURSERVICE AS Betongfaget
ALLBYGG AS Betongfaget
VALENZA FORSKALING AS Betongfaget
ARKOBYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
AVINOR AS AVD BERGEN LUFTHAVN Byggdrifterfaget
BACKE BERGEN AS Betongfaget
BACKER AS Byggdrifterfaget
BERGEN ENTREPRENØR AS Betongfaget
BERGEN MULTISERVICE AS Tømrerfaget
BERGENHUS BYGG OG ANLEGG AS Betongfaget
BERGTUN FJELL OG BETONGARBEID AS Betongfaget
BETONGENTREPRENØREN AS Betongfaget
BETONGENTREPRENØREN SUNDT & MORSTØL AS Betongfaget
BETONGGULV AS Betongfaget
BYGG OG SNEKKERMESTER BIRGER MORSTØL AS Tømrerfaget
BIRKENES FORSKALING AS Betongfaget
BMP DRIFT AS Murerfaget
Tømrerfaget
BOB EIENDOMSTJENESTER OG RÅDGIVNING AS Byggdrifterfaget
BRØDRENE ULVESETH AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
BS VEST AS Tømrerfaget
BULDER VERKSTED AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
Bilfaget, tunge kjøretøy
Reservedelsfaget
BYGG OG MURPARTNER BERGEN AS Murerfaget
Tømrerfaget
BYGGMESTER GRINDEVOLL AS Tømrerfaget
BYGGMESTER JENSEN & SØNNER AS Tømrerfaget
BYGGSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
BYSTØL ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Vei- og anleggsfaget
BØRNES BYGG AS Tømrerfaget
COF SERVICE AS Tømrerfaget
CON-FORM BERGEN AS Betongfaget
CONSTO BERGEN AS Betongfaget
CONSTRUCTA ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Murerfaget
Tømrerfaget
DONAR AS Betongfaget
Tømrerfaget
EIDSVÅG ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
ENGELSEN ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
ENGELSEN BYGG AS Tømrerfaget
ENGELSEN ENTREPRENØR AS Betongfaget
ENTREPRENØR MAGNAR SIVERTSEN AS Betongfaget
FRONTA AS Tømrerfaget
LANDMARK MASKIN STORD AS Anleggsmaskinførerfaget
FRYDENBØ EIENDOMSDRIFT AS Byggdrifterfaget
GC RIEBER EIENDOM DRIFT AS Byggdrifterfaget
GH BETONGENTREPRENØR AS Betongfaget
GLASS & BYGGTEKNIKK AS Glassfaget
Tømrerfaget
MORTEN HALHJEM BYGG AS Tømrerfaget
HANSEN & EKNES AS Betongfaget
HARTWIG BYGG AS Tømrerfaget
HL REHAB AS Betongfaget
HYLLAND AS Betongfaget
Høyer Odda AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Tømrerfaget
ISS FACILITY SERVICES AS Byggdrifterfaget
J TANGERÅS MURERSERVICE AS Betongfaget
LAB ENTREPRENØR AS Betongfaget
LAGUNEN SENTERFORENING Byggdrifterfaget
LEKVEN BYGG OG EIENDOM AS Betongfaget
MESTA AS Anleggsmaskinførerfaget
MOELVEN MODUS AS AVD BERGEN Tømrerfaget
MULTI ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
MURMESTER HILLEREN AS Murerfaget
NCC NORGE AS AVD BERGEN Betongfaget
NCC INDUSTRY AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Asfaltfaget
Fjell- og bergverksfaget
NCC NORGE AS AVD ANLEGG VEST Betongfaget
NILSEN & STURE BETONG AS Betongfaget
NIRO GRUPPEN AS Byggdrifterfaget
O L KYTHE AS Betongfaget
OBAS VEST AS Betongfaget
Tømrerfaget
VESTLAND BYGG & ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
OS BYGG AS Tømrerfaget
OS MASKINSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
PEAB ANLEGG AS AVD BERGEN Betongfaget
RECOVER NORDIC BERGEN Tømrerfaget
RENTA AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
SIMONSEN DØR, VINDU OG REHABILITERING Tømrerfaget
SKANSKA NORGE AS AVD BERGEN Betongfaget
Tømrerfaget
H. SKARHOLM AS Betongfaget
SKJØNHAUG BETONG AS Betongfaget
STIFTELSEN BRYGGEN Tømrerfaget
STOLTZ ENTREPRENØR AS Betongfaget
Murerfaget
STORMBYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
STRAND AS Betongfaget
SVEINUNG BORGEN AS Betongfaget
TOMA EIENDOMSDRIFT AS AVD BERGEN Byggdrifterfaget
TOPPE BORETTSLAG Byggdrifterfaget
ENTREPRENØR ARVID TVEDT AS Betongfaget
TØRR BOLIG AS Tømrerfaget
UNIVERSITETET I BERGEN Byggdrifterfaget
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
VEST HAGESERVICE AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
WK BYGG AS Tømrerfaget
YIT INFRA NORGE AS Betongfaget
SWEROCK AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Asfaltfaget
Betongfaget
Fjell- og bergverksfaget
ÅDNEKVAM MASKIN OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
7FJELL ENTREPRENØR AS Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.