OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER

Organisasjonsnummer: 976775074
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

7 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Sam Eyde vgs Østensbuveien 80
4848 ARENDAL
Aust-Agder

Kontaktinformasjon

Tlf: 38 61 80 84
www.okos-agder.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK FLEKKEFJORD Helsearbeiderfaget
SØRLANDET SYKEHUS HF Helsearbeiderfaget
Portørfaget
Laboratoriefaget
Renholdsoperatørfaget
AMANDUS BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
ARENDAL KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Kontor- og admin.faget
ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE AVD TYHOLMEN IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
ASDAL BARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Kontor- og admin.faget
AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER Kontor- og admin.faget
AVIGO AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
BERGSTØ BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
BIRKENES KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
BRÅSTAD BARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
DURAPART AS AVD MOLTEMYRSKOGEN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
FAGOPPLÆRING AUST-AGDER Kontor- og admin.faget
FLATEFJELL ANDELSLAG SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
FROLAND KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
GJERSTAD KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Kontor- og admin.faget
GRIMSTAD KOMMUNE Aktivitørfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Kontor- og admin.faget
HOKUS POKUS BARNEHAGE GRIMSTAD Barne- og ungdomsarbeiderfaget
AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS IKT-servicefaget
LILLESAND KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
LILLESAND VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD FEVIK Barne- og ungdomsarbeiderfaget
FROLAND MUSIKKBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET IKT-servicefaget
NAV ARENDAL Kontor- og admin.faget
NAV AGDER Kontor- og admin.faget
OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Kontor- og admin.faget
REGNBUEBARNA AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
RISØR KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Kontor- og admin.faget
RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER IKT-servicefaget
ST FRANCISKUS SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
STATENS VEGVESEN REGION SØR ARENDAL KONTORSTED Kontor- og admin.faget
SØRLANDET SYKEHUS HF ADMINISTRASJON ARENDAL Helsearbeiderfaget
Portørfaget
SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL Ambulansefaget
Helsearbeiderfaget
Portørfaget
TVEDESTRAND KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
TVEDESTRAND OG ÅMLI VIDEREGÅENDE SKOLE AVD HOLT Kontor- og admin.faget
VEGÅRSHEI KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
VIPPA FUS BARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
ÅMLI KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Kontor- og admin.faget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 976775074 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.