NORDVIK AS

Organisasjonsnummer: 946549770

Om bedriften

244 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Stormyra 25
8013 BODØ
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 75529100
www.nordvik.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er ikke godkjent lærebedrift i noen av de fylkene vi får data fra. Se kildeangivelse for Vigo lenger ned på siden for å vite mer. Hvert år mangler tusenvis av læreplasser i Norge. En lærling gir bedriften fersk kunnskap og nye innspill. Les mer om hvordan bli lærebedrift på lærlingløftet.no.

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 946549770 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD HARSTAD YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR - HARSTAD Troms og Finnmark
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD HARSTAD Troms og Finnmark
Bilskadefaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD HALSA Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD FAUSKE Nordland
Billakkererfaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD VERKSTED BODØ OLAV V GATE Nordland
Bilskadefaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD VERKSTED BODØ OLAV V GATE Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD BRØNNØYSUND Nordland
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD BRØNNØYSUND Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD MO I RANA OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD MO I RANA OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD MO I RANA Nordland
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD MO I RANA Nordland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD MO I RANA Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD VERKSTED BODØ STORMYRA LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
Bilskadefaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD VERKSTED BODØ STORMYRA LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD VERKSTED BODØ STORMYRA LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD VERKSTED BODØ STORMYRA Nordland
Bilskadefaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD VERKSTED BODØ STORMYRA Nordland
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD VERKSTED BODØ STORMYRA Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD SORTLAND OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
Bilskadefaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD SORTLAND OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD SORTLAND Nordland
Bilskadefaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD SORTLAND Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD STEINKJER VERKSTED/DELELAGER OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I TRØNDELAG Trøndelag
Billakkererfaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD STEINKJER VERKSTED/DELELAGER OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I TRØNDELAG Trøndelag
Bilskadefaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD STEINKJER VERKSTED/DELELAGER OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I TRØNDELAG Trøndelag
Salgsfaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD STEINKJER BILFORRETNING LÆRLINGEKOMPANIET I TRØNDELAG Trøndelag
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD VERKSTED NARVIK OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD VERKSTED NARVIK Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD MOSJØEN OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD MOSJØEN Nordland
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD MOSJØEN Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD ANDØY OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
Bilskadefaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD ANDØY OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD ANDØY Nordland
Bilskadefaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD ANDØY Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD LEKNES Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD STOKMARKNES OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD NAMSOS OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I TRØNDELAG Trøndelag
Bilskadefaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD NAMSOS OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I TRØNDELAG Trøndelag
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD NAMSOS OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I TRØNDELAG Trøndelag
Bilskadefaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD BJERKA OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Bilskadefaget (opplæring i bedrift) NORDVIK AS AVD BJERKA Nordland

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 946549770 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Organisasjonsnummer 946549770 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.