Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig, også for ettertiden.

Om jobben

Arkivarer tar vare på dokumentasjon om virksomhetens aktiviteter. Både offentlige og private firmaer har arkiver.

Vanlige arbeidsoppgaver for arkivaren:

  • registrere, katalogisere og digitalisere
  • sørge for informasjonen bevares og gjøres tilgjengelig, også for ettertiden
  • kvalitetssikre saksbehandlingsprosesser til lovverk og regelverk

Arkivarer må kunne ta i bruk ny teknologi slik at man kan tilpasse arkivvirksomheten til utviklingen i faget.

For arkivaryrket etterspørres det høyere utdanning og gjerne med arkivrelevante fag som arkivfag, jus, it og økonomi.

Personlige egenskaper

Du bør være strukturert og ryddig, og til enhver tid kunne ha oversikt over store mengder informasjon. Du må like å omgås mennesker, være serviceinnstilt og kunne formidle kunnskap.

Hvor jobber arkivarer?

En arkivar kan jobbe både i offentlig og privat sektor. Det finnes ulike arkivarstillinger innenfor for eksempel Arkivverket og de interkommunale arkivordningene, og andre offentlige virkesomheter.

Stadig flere private bedrifter ansetter også arkivarer for å kunne ta vare på bedriftens voksende informasjonsmasse, også ofte kalt document/records manager.

Hva jobber arkiv- og historikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Arkivaren må ha høyere utdanning, gjerne arkivrelevante fag som arkivfag, historie, samfunnsvitenskapelige fag, jus, økonomi og IT. Arkivar er ingen beskyttet tittel, og det er mange måter å skaffe seg arkivkompetanse.

Se oversikt over utdanningssteder

Opptakskrav
Generell studiekompetanse. Du kan også søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Oversikt over utdanningssteder og poengkrav fra Samordna opptak

Etter- og videreutdanning
Norsk Arkivråd tilbyr kurs og seminarer til arkivarer.

Hvilke utdanninger er de vanligste for arkivarer

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

En arkivar ansatt i det offentlige får ofte lønn som førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver etter Statens lønnsregulativ. I det private næringsliv blir arkivarer lønnet etter andre betingelser.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 13. mai 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Arkivverket (2011).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Arkivar Janicken Elisabeth Olsen

- I jobben som arkivar får man jobbe med fortiden hver dag og lete etter svar i gamle bøker og dokumenter, sier Janicken.

Arkivar Terje Nomeland

Du bør vere strukturert, systematisk og gjerne ha god ordenssans for å lukkast som arkivar, fortel arkivar Terje Nomeland.