Yrkesbeskrivelse

Arkivar

favoritt ikon

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig, også for ettertiden.

Arkivarer tar vare på dokumentasjon om virksomhetens aktiviteter. Både offentlige og private firmaer har arkiver.

Vanlige arbeidsoppgaver for arkivaren:

  • registrere, katalogisere og digitalisere
  • sørge for informasjonen bevares og gjøres tilgjengelig, også for ettertiden
  • kvalitetssikre saksbehandlingsprosesser til lovverk og regelverk

Arkivarer må kunne ta i bruk ny teknologi slik at man kan tilpasse arkivvirksomheten til utviklingen i faget.

For arkivaryrket etterspørres det høyere utdanning og gjerne med arkivrelevante fag som arkivfag, jus, it og økonomi.

Personlige egenskaper

Du bør være strukturert og ryddig, og til enhver tid kunne ha oversikt over store mengder informasjon. Du må like å omgås mennesker, være serviceinnstilt og kunne formidle kunnskap.

Hvor jobber arkivarer?

En arkivar kan jobbe både i offentlig og privat sektor. Det finnes ulike arkivarstillinger innenfor for eksempel Arkivverket og de interkommunale arkivordningene, og andre offentlige virkesomheter.

Stadig flere private bedrifter ansetter også arkivarer for å kunne ta vare på bedriftens voksende informasjonsmasse, også ofte kalt document/records manager.

Utdanning

Arkivaren må ha høyere utdanning, gjerne arkivrelevante fag som arkivfag, historie, samfunnsvitenskapelige fag, jus, økonomi og IT. Arkivar er ingen beskyttet tittel, og det er mange måter å skaffe seg arkivkompetanse.

Se oversikt over utdanningssteder

Opptakskrav
Generell studiekompetanse. Du kan også søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Oversikt over utdanningssteder og poengkrav fra Samordna opptak

Etter- og videreutdanning
Norsk Arkivråd tilbyr kurs og seminarer til arkivarer.

Hva er de vanligste utdanningene for arkivarer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber arkiv- og historikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

En arkivar ansatt i det offentlige får ofte lønn som førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver etter Statens lønnsregulativ. I det private næringsliv blir arkivarer lønnet etter andre betingelser.

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Rådgiver

Heltidsansatte

Offentlig administrasjon

Offentlig sektor

3 338 personer

Ca 280 kr

40 000 kr

480 000 kr

Førstekonsulent

Heltidsansatte

Offentlig administrasjon

Offentlig sektor

2 388 personer

Ca 250 kr

35 600 kr

427 200 kr

Akademiske yrker

Heltidsansatte

Biblioteker, museer, arkiv og annet

548 personer

Ca 280 kr

40 900 kr

490 800 kr

Høgskoleyrker

Heltidsansatte

Biblioteker, museer, arkiv og annet

244 personer

Ca 260 kr

37 400 kr

448 800 kr

Intervjuer

Arkivar Janicken Elisabeth Olsen

Arkivar

- I jobben som arkivar får man jobbe med fortiden hver dag og lete etter svar i gamle bøker og dokumenter, sier Janicken.
Arkivar Terje Nomeland

Arkivar

Du bør vere strukturert, systematisk og gjerne ha god ordenssans for å lukkast som arkivar, fortel arkivar Terje Nomeland.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Arkivar

Lignende yrker

Naturforvalter skriver rapport

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Kvinnelig rådgiver foran PC

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Mynter

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

To hender som holder jordkloden.

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Saksbehandler som kikker på skjerm og noterer

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Jurist i retten

Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndighetene.

Personalsjef i samtale med medarbeider foran en data

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Arealplanlegger ser på tegning

Areal­planlegger

En areal­planlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.

Fylkesskogmester på befaring

Fylkesskog­mester

En fylkesskog­mester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.

Utmarkskonsulent på befaring

Utmarks­konsulent

Utmarks­konsulenten følger opp lover om jakt og fangst av vilt, skogbruk og motorferdsel.

Jordbrukssjef gir råd om avling

Jordbruks­sjef

Jordbruks­sjefen har jordbruks­faglig ansvar i en kommune, og gir råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk.

Samfunnsplanlegger på befaring

Samfunns­planlegger

Som samfunns­planlegger arbeider du med planlegging og utvikling av regioner, byer, lokalsamfunn eller et samfunns­faglig tema.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.