Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Om jobben

En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å skaffe kvalitetssikret informasjon som brukerne av biblioteket etterspør. Bibliotekaren har god kjennskap til søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i store mengder informasjon.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hva slags bibliotek du er ansatt i, og etter størrelsen på biblioteket. Jo større bibliotek du arbeider i, desto mer spesialiserte er oppgavene. I et lite bibliotek gjør bibliotekaren som regel alle oppgavene.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bibliotekar:

  • hjelpe de som besøker biblioteket med å finne informasjon
  • gjenfinne og søke i databaser og andre nettbaserte kilder
  • være oppdatert på utgivelser som bøker og tidsskrifter, både trykte og digitale
  • stå for innkjøp til biblioteket
  • bygge opp og organisere samlingen av litteratur 
  • fremskaffe relevante dokumenter fra inn- og utland
  • formidle informasjon

På et bibliotek er det mange ulike brukergrupper, både barn, ungdom og voksne. Mange bibiloteker gjennomfører ulike typer arrangementer der forskjellige målgrupper besøker biblioteket og får tilrettelagte opplegg. Dette kan være eventyrlesning for barn eller omvisninger for ungdomsskoleelever.

Personlige egenskaper

Bibliotekaryrket er et serviceyrke. Du bør derfor være utadvendt og serviceorientert. Du bør være interessert i litteratur. Du må også være nøyaktig og ryddig, og du må kunne arbeide systematisk.

Hvor jobber bibliotekarer?

Bibliotekarer arbeider i forskjellige typer bibliotek, både i offentlige og private virksomheter. Bibliotekarutdanningen kvalifiserer også til jobb innen ulike typer arkiv, innen kulturforvaltning, på forlag og innen bokhandel. Det er også mulig å arbeide med informasjonsformidling og forskning.

Hva jobber bibliotekarutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanningen tilbys ved universitet og høgskoler.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Se opptakskrav og poenggrenser hos Samordna opptak

Etter- og videreutdanning

Det er mulig å studere bibliotekfag på masternivå ved flere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Se oversikt over studiesteder som tilbyr master

Hvilke utdanninger er de vanligste for bibliotekarer

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for bibliotekarer

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Yrker i alt
Heltidsansatte
Biblioteker, museer, arkiv og annet
1 827 personer
Ca 250 kr
36 600 kr
439 200 kr
kilde
Lederyrker
Heltidsansatte
Biblioteker, museer, arkiv og annet
312 personer
Ca 330 kr
48 200 kr
578 400 kr
kilde
Høgskoleyrker
Heltidsansatte
Biblioteker, museer, arkiv og annet
235 personer
Ca 240 kr
34 900 kr
418 800 kr
kilde
Spesialbibliotekar
Heltidsansatte
Undervisning
166 personer
Ca 250 kr
36 600 kr
439 200 kr
kilde
Hovedbibliotekar
Heltidsansatte
Undervisning
103 personer
Ca 290 kr
41 700 kr
500 400 kr
kilde
Bibliotekar
Heltidsansatte
Undervisning
55 personer
Ca 230 kr
33 700 kr
404 400 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 31. mars 2014.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Universitetsbiblioteket, Universitetet i Tromsø (2011).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Bibliotekar Grete Gløsen Josefsen

- Noe av det fine med å være bibliotekar er at vi svært sjelden møter sure folk, forteller Grete Gløsen Josefsen.

Var denne siden nyttig for deg?