Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Om jobben

En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å skaffe kvalitetssikret informasjon som brukerne av biblioteket etterspør. Bibliotekaren har god kjennskap til søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i store mengder informasjon.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hva slags bibliotek du er ansatt i, og etter størrelsen på biblioteket. Jo større bibliotek du arbeider i, desto mer spesialiserte er oppgavene. I et lite bibliotek gjør bibliotekaren som regel alle oppgavene.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bibliotekar:

  • hjelpe de som besøker biblioteket med å finne informasjon
  • gjenfinne og søke i databaser og andre nettbaserte kilder
  • være oppdatert på utgivelser som bøker og tidsskrifter, både trykte og digitale
  • stå for innkjøp til biblioteket
  • bygge opp og organisere samlingen av litteratur 
  • fremskaffe relevante dokumenter fra inn- og utland
  • formidle informasjon

På et bibliotek er det mange ulike brukergrupper, både barn, ungdom og voksne. Mange biblioteker gjennomfører ulike typer arrangementer der forskjellige målgrupper besøker biblioteket og får tilrettelagte opplegg. Som bibliotekar kan du være med på å arrangere alt fra debatter, foredrag, eventyrlesning for barn, til omvisning på biblioteket for elever. I skole-, høgskole- og universitetsbibliotek må du hjelpe elever og studenter med å finne fram til faglitteraturen de leter etter.

Personlige egenskaper

Bibliotekaryrket er et serviceyrke. Du bør derfor være utadvendt, serviceorientert og kunne jobbe systematisk. Siden bibliotekene i økende grad arrangerer debatter og foredrag, må du være interessert i litteratur og samfunnsspørsmål. Dersom du jobber på et fagbibliotek som tar for seg et spesielt fagfelt, for eksempel naturvitenskap, må du være interessert i dette. 

Hvor jobber bibliotekarer?

Bibliotekarer arbeider i forskjellige typer bibliotek, både i offentlige og private virksomheter. Bibliotekarutdanningen kvalifiserer også til jobb innen ulike typer arkiv, innen kulturforvaltning, på forlag og innen bokhandel. Det er også mulig å arbeide med informasjonsformidling og forskning.

Hva jobber bibliotekarutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanningen tilbys ved universitet og høgskoler.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Se opptakskrav og poenggrenser hos Samordna opptak

Etter- og videreutdanning

Det er mulig å studere bibliotekfag på masternivå ved flere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Se oversikt over studiesteder som tilbyr master

Hvilke utdanninger er de vanligste for bibliotekarer

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for bibliotekarer

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Yrker i alt
Heltidsansatte
Biblioteker, museer, arkiv og annet
1 838 personer
Ca 260 kr
38 300 kr
459 600 kr
kilde
Lederyrker
Heltidsansatte
Biblioteker, museer, arkiv og annet
321 personer
Ca 350 kr
50 600 kr
607 200 kr
kilde
Høgskoleyrker
Heltidsansatte
Biblioteker, museer, arkiv og annet
244 personer
Ca 260 kr
37 400 kr
448 800 kr
kilde
Spesialbibliotekar
Heltidsansatte
Undervisning
183 personer
Ca 260 kr
37 900 kr
454 800 kr
kilde
Hovedbibliotekar
Heltidsansatte
Undervisning
96 personer
Ca 300 kr
43 900 kr
526 800 kr
kilde
Bibliotekar
Heltidsansatte
Undervisning
50 personer
Ca 250 kr
35 800 kr
429 600 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 13. mai 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Bibliotekarforbundet (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Bibliotekfaglig leder Synnøve Baustad

- Som bibliotekar er man mye i kontakt med folk som kommer på biblioteket, og det synes jeg er det beste med jobben, sier Synnøve Baustad.

Bibliotekar Grete Gløsen Josefsen

- Noe av det fine med å være bibliotekar er at vi svært sjelden møter sure folk, forteller Grete Gløsen Josefsen.