Museumsformidler

En museumsformidler tilrettelegger utstillinger ved museer. Administrative oppgaver og ansvar for opplysning og opplæring er en stor del av arbeidet.

Om jobben

En museumsformidler arbeider med å tilrettelegge for utstillinger ved ulike museer. Museumsformidlere kan ha mange ulike arbeidsoppgaver ved museet, avhengig av blant annet museets størrelse og fagfelt.

Yrket krever høy kompetanse innen museets fagområder.

Vanlige arbeidsoppgaver for en museumsformidler:

  • undervise skoleelever, studenter, bedrifter og andre besøksgrupper med behov for opplæring
  • planlegge, organisere og tilrettelegge for besøk og kurs
  • lage undervisnings- og opplysningsmateriale
  • utforme tekster til utstillingene
  • administrative oppgaver

Personlige egenskaper

Som museumsformidler må du ha god kompetanse innenfor det fagområdet museet konsentrerer seg om. Det er viktig med pedagogiske evner for å kunne formidle på best mulig måte. I mange tilfeller er det også viktig at du er flink til å omgås og kommunisere med barn og unge.

Hvor jobber museumsformidlere?

Museumsformidleren er tilknyttet et museum.

Utdanning

For å jobbe som museumsformidler er det ikke et krav at du har utdanning innen en spesiell retning. Vanligvis er det imidlertid et krav om at du har høyere utdanning innenfor relevante fag, eller mye erfaring innen museumsdrift eller andre kulturområder.

Relevante fagområder i høyere utdanning kan variere mye utifra hvilken type museum du ønsker å være tilknyttet.

Se utdanninger innen museum

Opptakskrav
Opptakskravet til høyere utdanning er normalt generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange relevante etter- og videreutdanningsmuligheter for kunst- og kulturformidlere. Kurs innenfor spesifikk fagområder tilbys ved en rekke utdanningsinstitusjoner, og varierer avhengig av hvilket fagområde du jobber med.

Gjennomsnittslønn for museumsformidlere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Akademiske yrker
Heltidsansatte
Biblioteker, museer, arkiv og annet
529 personer
Ca 270 kr
39 400 kr
472 800 kr
kilde

Nyttige lenker

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 5. november 2013.
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Museumskurator Petra Pettersen

Museumskurator Petra Pettersen synes yrket er spennende, variert og utfordrende.

Var denne siden nyttig for deg?