Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Museumsformidler

En museumsformidler planlegger og gjennomfører opplegg på museer. Det kan være omvisninger, utstillinger eller levende historieformidling.

Om jobben

Som museumsformidler kan du ha mange ulike arbeidsoppgaver ved museet, avhengig av museets størrelse og fagfelt.

Yrket krever høy kompetanse innen museets fagområder.

Vanlige arbeidsoppgaver for en museumsformidler:

  • Ta imot barnehagebarn og elever fra grunnskolen 
  • Undervise elever i videregående opplæring og studenter
  • Ha omvisning for andre grupper som besøker museet
  • Planlegge arrangementer på museet, som temadag eller foredrag
  • Forberede et variert tilbud til sommersesongen 
  • Være med å skape utstillinger
  • Lage opplegg for ulike besøksgrupper 

Yrket kalles også museumspedagog. 

Personlige egenskaper

Som museumsformidler må du ha god kompetanse innenfor det fagområdet museet konsentrerer seg om. Det er viktig med pedagogiske evner for å kunne formidle på best mulig måte. I mange tilfeller er det også viktig at du er flink til å omgås og kommunisere med barn og unge.

Arbeidsmarked

Arbeidslivsoversikt

Her finner du en oversikt over hvilke bedrifter som har ansatte i dette yrket. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Museumsformidler i hele Norge

Ansatt-ikon 187 ansatte

(187 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 65 bedrifter

(65 i hele Norge)

Om arbeidsmarkedsinformasjonen

Opplysningene er basert på Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret) og Brønnøysundregisteret.

Aa-registeret eies og forvaltes av Nav. Der plikter alle arbeidsgivere å registrere alle ansatte, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom, og dette betyr at det kan forekomme feilregistreringer av arbeidsforhold i AA-registeret. Det betyr også at dersom oversikten viser ingen eller få arbeidsgivere innen et yrke, kan arbeidsgiverne ha registrert de ansatte under en mer generell yrkeskategori.

Senter for IKT i utdanningen har forenklet presentasjonen ved å slå sammen 9000 STYRK-koder og knyttet disse til 550 yrkesbeskrivelser på utdanning.no. Noen stillingstitler kan i enkelte tilfeller være knyttet opp mot flere yrkesbeskrivelser. Derfor vil en summering av ansattetall fra hvert yrke ikke kunne sammenlignes med totalt sysselsettingstall. Det kan forekomme feil i forenklingen vi har foretatt, og tallene for den enkelte bedrift/yrkesgruppe kan derfor bli misvisende.

Det kan ta tid før registrene oppdateres. Derfor kan bedrifter som er nedlagt, oppkjøpt eller avviklet fremdeles være synlige i oversikten. Vi jobber kontinuerlig med å bedre tallgrunnlaget og strukturene som genererer disse, vær derfor oppmerksom på at det kan komme endringer.

Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du finner feil: redaksjonen@utdanning.no.

Vis bedriftsoversikt

Hvor jobber museumsformidlere?

Museumsformidleren er tilknyttet et museum.

Utdanning

For å jobbe som museumsformidler er det ikke et krav at du har utdanning innen en spesiell retning. Vanligvis er det imidlertid et krav om at du har høyere utdanning innenfor relevante fag, eller mye erfaring innen museumsdrift eller andre kulturområder.

Relevante fagområder i høyere utdanning kan variere mye ut ifra hvilken type museum du ønsker å være tilknyttet. Relevante fagområder kan være arkeolog, kunsthistorie, etnologi, kulturvern, museologi, forkloristikk eller antropologi. Teaterteknikk benyttes i formidling ved en del museer. 

Se utdanninger innen museum

Opptakskrav
Opptakskravet til høyere utdanning er normalt generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange relevante etter- og videreutdanningsmuligheter for museumsformidlere. Kurs innenfor spesifikk fagområder tilbys ved en rekke utdanningsinstitusjoner, og varierer avhengig av hvilket fagområde du jobber med.

Gjennomsnittslønn for museumsformidlere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Akademiske yrker
Heltidsansatte
Biblioteker, museer, arkiv og annet
548 personer
Ca 280 kr
40 900 kr
490 800 kr
kilde

Nyttige lenker

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 25. juni 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Museumsansattes forening (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Museumskurator Petra Pettersen

Museumskurator Petra Pettersen synes yrket er spennende, variert og utfordrende.

Som konservator jobber Vera de Bruyn-Ouboter jobber med å bevare gamle musikkinstrumenter.