Yrkesbeskrivelse

Museumsformidler

favoritt ikon

En museumsformidler planlegger og gjennomfører opplegg på museer. Det kan være omvisninger, utstillinger eller levende historieformidling.

Som museumsformidler kan du ha mange ulike arbeidsoppgaver ved museet, avhengig av museets størrelse og fagfelt.

Yrket krever høy kompetanse innen museets fagområder.

Vanlige arbeidsoppgaver for en museumsformidler:

  • Ta imot barnehagebarn og elever fra grunnskolen 
  • Undervise elever i videregående opplæring og studenter
  • Ha omvisning for andre grupper som besøker museet
  • Planlegge arrangementer på museet, som temadag eller foredrag
  • Forberede et variert tilbud til sommersesongen 
  • Være med å skape utstillinger
  • Lage opplegg for ulike besøksgrupper 

Yrket kalles også museumspedagog. 

Personlige egenskaper

Som museumsformidler må du ha god kompetanse innenfor det fagområdet museet konsentrerer seg om. Det er viktig med pedagogiske evner for å kunne formidle på best mulig måte. I mange tilfeller er det også viktig at du er flink til å omgås og kommunisere med barn og unge.

Hvor jobber museumsformidlere?

Museumsformidleren er tilknyttet et museum.

Utdanning

For å jobbe som museumsformidler er det ikke et krav at du har utdanning innen en spesiell retning. Vanligvis er det imidlertid et krav om at du har høyere utdanning innenfor relevante fag, eller mye erfaring innen museumsdrift eller andre kulturområder.

Relevante fagområder i høyere utdanning kan variere mye ut ifra hvilken type museum du ønsker å være tilknyttet. Relevante fagområder kan være arkeolog, kunsthistorie, etnologi, kulturvern, museologi, forkloristikk eller antropologi. Teaterteknikk benyttes i formidling ved en del museer. 

Se utdanninger innen museum

Opptakskrav
Opptakskravet til høyere utdanning er normalt generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange relevante etter- og videreutdanningsmuligheter for museumsformidlere. Kurs innenfor spesifikk fagområder tilbys ved en rekke utdanningsinstitusjoner, og varierer avhengig av hvilket fagområde du jobber med.

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Akademiske yrker

Heltidsansatte

Biblioteker, museer, arkiv og annet

548 personer

Ca 280 kr

40 900 kr

490 800 kr

Intervjuer

Museumskurator Petra Pettersen

Museumskurator

Museumskurator Petra Pettersen synes yrket er spennende, variert og utfordrende.
Museumskonservator Vera de Bruyn-Ouboter

Museumskonservator

Som konservator jobber Vera de Bruyn-Ouboter jobber med å bevare gamle musikkinstrumenter.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Museumsformidler

Nyttige lenker

Lignende yrker

Kommunikasjonsrådgiver håndhilser på gjest på kontoret

Kommunikasjons­rådgiver

En kommunikasjons­rådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, brosjyrer, pressen og annen type media.

Mannlig skuespiller med sminke og hatt

Skuespiller

Som skuespiller jobber du med innspillinger til film og TV, eller på en teaterscene. Du kan også opptre i hørespill eller som stemme i dataspill.

Tolken sitter sammen med bruker i et møte

Tolk

En tolk arbeider med muntlig oversetting av innholdet i et språk til et annet.

Journalist intervjuer mann

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler oftest nyheter eller aktuelle begivenheter.

Oversett skriftlig

Oversetter

Oversettere oversetter innhold fra et språk til et annet.

Ung tekstforfatter i kreativt kontor

Tekstforfatter

En tekstforfatter utformer ideer og tekst til alt fra reklame til scene og TV-programmer.

Kvinnelig forfatter skriver

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og liknende.

Teknisk forfatter med ferdig manual

Teknisk forfatter

En teknisk forfatter ut­arbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

tegnspråktolk gjør tegn

Tegnspråktolk

Som tolk for døve, døvblinde eller hørselshemmede arbeider du med mennesker som trenger tolk for å kommunisere med andre.

Kunstformidler foran maleri

Kunst- og kulturformidler

Som kunst- og kulturformidler jobber du med formidling av kunst og kultur i for eksempel skoler, biblioteker, museer og gallerier.

Kurator i samtale med besøkende på galleri

Kurator

Som kurator planlegger og gjennom­fører du utstillinger, ofte i museer og gallerier.

Hjelmer og andre gamle gjenstander på utstilling

Konservator

En konservators oppgave er å bevare og vedlikeholde gamle gjenstander, kunstverk, store kulturminner, anlegg og bygninger.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.