Om utdanning.no

Utdanning.no er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet.

Nettstedet gir oversikt over mer enn 7000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og etter- og videreutdanningstilbud.

Karriereveiledning på nett

Karriereveiledning.no kan du få snakke med en karriereveileder på chat eller telefon.

Kontakt

Utdanning.no eies av Kunnskapsdepartementet og drives av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

For studietilbydere

Alle godkjente utdanningsinstitusjoner i Norge kan legge inn og redigere studieinformasjon på våre nettsider. Tjenesten er kostnadsfri og gjøres gjennom partnersidene, ved eksporter fra studieadministrative system eller ved å gjøre strukturerte data tilgjengelig for utdanning.no. Kontakt oss på hei@utdanning.no

Sist oppdatert: 16. november 2023