Utdanning.no er ikke en veiledningstjeneste, og svarer ikke på spørsmål om utdannings- og yrkesvalg.

Her finner du informasjon om hvem du kan kontakte for veiledning.

Meld feil

Dersom du oppdager feil kan du bruke feilmeldingsfunksjonen nederst til høyre på alle våre sider. Dette gjør det enklere for oss å spore og rette feilen. Du kan også kontakte oss ved å sende en epost til redaksjonen@utdanning.no, eller direkte til en av oss som jobber med nettstedet.

Adresser

Utdanning.no er levert av Kompetanse Norge.

Postadresse: Kompetanse Norge, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse: Killengreensgate 6, 9008 Tromsø (se kart)
E-faktura: Elektronisk Handelsformat (EHF), bruk Kompetanse Norges organisasjonsnummer 974788985. Fakturaen må merkes med bestillerreferanse (1650xxx).
Papirfaktura: Sendes til Kompetanse Norge, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim
Organisasjonsnummer: 974788985