Hopp til innholdet
Trondheim i TrøndelagVirksomhetsnummer 873130822

WIST AVDTRONDHEIM

Tilhører hovedenheten WIST LAST & BUSS AS

Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  112
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Yrker registrert på bedriften:

Kontakt

WIST AVDTRONDHEIM

Besøksadresse
Sandmoflata 4 7093 Trondheim
Telefonnummer
72 88 25 00

Godkjenninger og lærlinger

WIST AVDTRONDHEIM er underenhet av en hovedenhet som har lærlinger.

Hovedenheten har 11 lærlinger

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Statens vegvesenVerkstedregisteret
   • Arbeid på alkolås (installasjon, avinstallasjon, reparasjon og service på alkolås som ikke foretas hos kjøretøyfabrikant)
   • Bilverksted 01( 3500kg unntatt motorsykkel, moped, og traktor)
   • Bilverksted 02 (fra 3501 til og med 7500 kg, unntatt motorsykkel, moped, og traktor)
   • Bilverksted 03 (over 7500 kg, unntatt motorsykkel, moped, og traktor)
   • Fartskriververksted (installere, aktivere, kalibrere, etterprøve, kontrollere og reparere fartskrivere og tilhørende komponenter)
   • Kontrollorgan 04 (kontrollorgan for periodisk kontroll av alle kjøretøy, med unntak av traktor)
   • Påbyggerverksted (påbyggings-, oppbyggings- og ombyggingsarbeid på kjøretøy i samsvar med kjøretøyfabrikantens anvisninger)
   • Skadeverksted 02 (verksted som kan tilby alle skadereparasjoner, inkludert omfattende skader)
   • Traktorverksted (arbeid på traktor og motorredskap som er konstruert for en hastighet på 50 km/h eller mer, tilhenger til traktor eller motorredskap samt tilhengere med påløpsbremseanlegg)